Når elever klager – Danske Gymnasier

Indlæser Begivenheder
Når elever klagerOverblik over nye bekendtgørelser og forvaltningsretlige problemstillinger
[ssba]

Formål og indhold

Hvor lang partshøringsfrist skal en elev, der har optrådt i strid med studie- og ordensreglerne have? Hvor grov skal en opførsel være for at berettige en bortvisning? Hvis der er mistanke om uretmæssig hjælp eller snyd ved prøver, hvordan behandles sagen, så den er juridisk korrekt? Kan eleven klage over en årskarakter og til hvem?

Der kan opstå talrige problematiske situationer for og omkring elever i gymnasietiden, der ender i, at lederen skal træffe en afgørelse om det videre forløb. På dette kursus sætter vi fokus på elevernes rettigheder og pligter under uddannelsesforløbet på gymnasiet og lederens mulighed for at få institutionen til at fungere på lige vilkår for alle i et godt læringsmiljø.

Der er flere steder i uddannelseslovgivningen klageadgang for eleverne over afgørelser truffet i medfør af f.eks. uddannelsesbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen eller bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Som leder er det vigtigt at have fokus på, hvornår en henvendelse bliver til en formel sag, hvilken vejledningspligt lederen har overfor eleven, hvornår forældrene skal inddrages og hvordan sagerne behandles i overensstemmelse med god forvaltningsskik

Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases.

Målgruppe

Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.


Kurset giver dig

  • Indsigt

    Indsigt i uddannelseslovgivningen, forvaltningsret og offentligret

  • Redskaber

    Redskaber til som offentlig leder at træffe forvaltningsretlige afgørelser i konkrete sager

  • Sparring

    Mulighed for at sparre om de dilemmaer og hensyn der opstår i sager om elevernes skolegang og trivsel

Tilbage til kursusoversigt