Indlæser Begivenheder
LedelsesinformationEt kursus med fokus på data som grundlag for ledelsesbeslutninger og
strategisk styring
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Formål og indhold

Det forventes i stadig stigende grad, at ledelsesbeslutninger træffes på et velunderbygget og databaseret grundlag. STILs datavarehus er et initiativ blandt flere, der har til hensigt at udstille centrale nøgletal til anvendelse i styringen af blandt andet de gymnasiale institutioner.

I dette kursus af en halv dags varighed sættes fokus på data som grundlag for ledelsesbeslutninger og strategisk styring fra identifikation af udfordringer til evaluering af indsatser. Der tages specifikt udgangspunkt i de muligheder, der i dag ligger i Datavarehuset.

Kurset vil bestå af tre dele: et oplæg fra STIL og STUK om Datavarehuset og dets anvendelsesmuligheder; fremlæggelse af en case med anvendelse af ledelsesinformation baseret på Datavarehuset og praktisk øvelse i udtræk og tolkning af data fra Datavarehuset ved Danske Gymnasiers konsulenter.


Målgruppe og kursusudbytte

Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer, økonomichefer, uddannelseschefer og andre centrale mellemledere på gymnasier og hf-kurser.
Kurtset giver dig:

 • Indblik

  Indblik i perspektiverne for dataunderstøttet styring.

 • Inspiration

  Inspiration til anvendelse af Datavarehus som grundlag for udarbejdelse af ledelsesinformation.

 • Viden

  Viden om muligheder og begrænsninger ved anvendelse af data i drift og udvikling af gymnasiale institutioner.

 • Praktisk erfaring

  Praktisk erfaring med dataudtræk og tolkning af data fra Datavarehus samt erfaring med udarbejdelse af databaserede beslutningsgrundlag.


Tilbage til kursusoversigt