Indlæser Begivenheder
Ledelse af team, studieretninger og projekterInitiativ, ansvar og ledelse samt en fokuseret indsats
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Formål og indhold

Det kræver initiativ, ansvar og ledelse samt en fokuseret indsats, når man skal stå i spidsen for enhver forandrings- og udviklingsproces. På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan teamledere, projektledere og studieretningskoordinatorer bidrager til at styrke kvaliteten og samarbejdet i udviklingsprocesserne og koordinationsarbejdet på gymnasierne. Ledelse af kolleger kræver særlige ledelseskompetencer bl.a. opmærksomhed på at lede og støtte kollegernes egne udviklingsinitiativer.

Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser og projekter.
Kurset er et sammenhængende forløb, der består af fire undervisningsgange af en dags varighed.

I hele perioden arbejder deltagerne med aktionslæring inden for eget projekt, som defineres i samarbejde med skolens ledelse. Ledelsen deltager i den sidste undervisningsgang om eftermiddagen fra kl. 14.00 – 17.00. Bemærk dog at ledelsen ikke skal tilmeldes.

Undervisningsgang 1: Egen lederrolle og opgave
Undervisningsgang 2: Projektledelse og styring
Undervisningsgang 3: Procesledelse og test
Undervisningsgang 4: Ledelse af læring

Forløbet gennemføres af erfarne konsulenter fra firmaet ”Ulla Nedergaard”


Målgruppe og Kompetencefokus

Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.På kurset arbejder vi med følgende:

 • Viden

  Viden om ledelse, organisering, styring, processer, kommunikation, samarbejde, og håndtering af forandringer

 • Indsigt

  Indsigt i egen lederrolle blandt andet gennem test

 • Analysere

  Færdigheder i at problematisere praksis, formulere formål og mål med opgaver og projekter, opstille hypoteser og perspektivere løsninger til betydning for hele organisationen

 • Nætværk

  Netværk og kendskab til andre skolers praksis

 • Evaluere

  Kompetencer til at forholde dig til egen praksis og støtte andre i deres


Underviserne

Ulla er indehaver af firmaet ”Ulla Nedergaard”, der arbejder med kommunikation, læring og ledelse. Ulla har i mere end 10 år som proces- og udviklingskonsulent med speciale i ledelse og læring arbejdet med skoleledelser og kommuner om organisations- og medarbejderudvikling samt ledelsesudvikling og supervision af lærerteam. Desuden er hun ekstern underviser i ledelse, censor og vejleder på professionshøjskolen UCC og Marte Meo Supervisor.

Maren er uddannet cand. Mag. i psykologi og dansk fra henholdsvis Københavns Universitet og Roskilde Universitetscenter i 1995, og har over 17 års erfaring som intern og ekstern konsulent og coach i offentlige og private virksomheder i såvel indland som udland.

"Teamledere oplever ofte et krydspres mellem deres kolleger og ledelsen. På kurset arbejder vi med, hvad det vil sige at lede kolleger og samtidig være loyal overfor opgaven i samarbejde med ledelsen"
Tilbage til kursusoversigt