Ledelse af team, studieretninger og projekter – Danske Gymnasier

Indlæser Begivenheder
Ledelse af team, studieretninger og projekterInitiativ, ansvar og ledelse samt en fokuseret indsats
[ssba]

Formål og indhold

Teamledere oplever ofte et krydspres mellem deres kolleger og ledelsen. På kurset arbejder vi med, hvad det vil sige at lede kolleger og samtidig være loyal overfor opgaven i samarbejde med ledelsen.

Det kræver initiativ, ansvar og ledelse samt en fokuseret indsats, når man skal stå i spidsen for forandrings- og udviklingsprocesser. På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan teamledere, projektledere og studieretningskoordinatorer bidrager til at styrke kvaliteten og samarbejdet i udviklingsprocesserne og koordinationsarbejdet på gymnasierne. Ledelse af kolleger kræver særlige ledelseskompetencer som personlig autoritet, det at kunne lede opad og styre processer uden at have formelle beføjelser.

Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser og projekter.
Kurset er et sammenhængende forløb, der består af fire undervisningsgange af en dags varighed.

I hele perioden arbejder deltagerne med aktionslæring inden for eget projekt, som defineres i samarbejde med skolens ledelse. Ledelsen deltager i den sidste undervisningsgang om eftermiddagen. Bemærk dog at ledelsen ikke skal tilmeldes.

Undervisningsgang 1: Egen lederrolle og opgaven
Undervisningsgang 2: Projektledelse og styring
Undervisningsgang 3: Procesledelse og test
Undervisningsgang 4: At lede op ad


Målgruppe og Kompetencefokus

Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencerne i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium. På kurset arbejder vi med følgende:

 • Viden

  Viden om ledelse, organisering, styring, processer, kommunikation, samarbejde, og håndtering af forandringer

 • Indsigt

  Indsigt i egen lederrolle blandt andet gennem test

 • Analysere

  Færdigheder i at problematisere praksis, formulere formål og mål med opgaver og projekter, opstille hypoteser og perspektivere løsninger til betydning for hele organisationen

 • Nætværk

  Netværk og kendskab til andre skolers praksis

 • Evaluere

  Kompetencer til at forholde dig til egen praksis og støtte andre i deres


Underviserne

Ulla arbejder med kommunikation, læring og ledelse. Som selvstændig konsulent har Ulla i mere end 15 år rådgivet skoleledelser om organisations- og medarbejderudvikling samt gennemført ledertræning og supervision af lærerteam. Desuden er hun ekstern underviser i ”Det personlige lederskab”, censor og vejleder på Københavns Professionshøjskole og Marte Meo Supervisor.

Maren er selvstændig konsulent inden for det erhvervspsykologiske område og arbejder med at facilitere udvikling for ledere, medarbejdere og teams. Maren har over 20 års erfaring fra offentlige og private organisationer med særlig fokus på coaching af ledere, konflikthåndtering og lederudviklingsforløb. Maren er desuden tilknyttet DTU og DJØF som ekstern underviser i “det personlige lederskab og forandring” på diplomuddannelsen i ledelse og beskikket censor på landsplan.

Tilbage til kursusoversigt