Indlæser Begivenheder
Læringskompetencer som redskab til at give feedback og fremme motivationBestil kurset individuelt eller skolebaseret
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

FORMÅL OG INDHOLD

På kurset introduceres deltagerne til Crick Learning for Resilient Agency (CLARA) som et redskab til at styrke elevers læringskompetencer, feedback og motivation. Kurset kan bruges som afsæt til at udvikle egne læringsprojekter, hvor fokus er på at udvikle og måle læringsprocesser fremfor læringsprodukter.

Kurset er udviklet af Kalundborg Gymnasium, som vil dele ud af erfaringerne med at bruge CLARA til at sætte spotlight på, hvad læring er, og hvordan personlige læringskompetencer kan forbedres. Kalundborg Gymnasium har i en årrække brugt CLARA som et didaktisk redskab til at fremme elevernes læreprocesser med særligt fokus på at:

 • øge elevernes motivation
 • styrke lærer-elevrelationen
 • give eleverne feedback og øge deres forståelse for metalæring

For eleverne betyder det i praksis, at de gennem deres 3 år i gymnasiet arbejder med en struktureret metode til refleksion over egen læring og dermed får de bedst mulige forudsætninger for et godt læringsudbytte.

CLARA er et gennemprøvet og forskningsbaseret redskab, som gør læring målbart. Det giver eleverne et værktøj til livslang læring, og til hvordan de bliver mere åbne for læring. På baggrund af elevens læringsprofil gennemføres CLARA-samtaler, hvor læreren hjælper eleven til at reflektere over sin læring. CLARA kan desuden inddrages direkte i undervisningen og lægger op til elevcentreret undervisning.

I lyset af den nye reform har Kalundborg Gymnasium fundet CLARA særligt anvendeligt til at arbejde med kravet om feedback og kvalitetsudvikling. Ved hjælp af CLARA-samtalerne får læreren tid til at lære den enkelte elev at kende og kan sætte ind i forhold til at fremme den enkeltes læring. Det biddrager til, at læreren kan udfordre alle elever samt styrke deres trivsel.

MÅLGRUPPE

Målgruppen er lærere og ledelse som søger et redskab til at arbejde med læring og feedback. Det kan være en mindre gruppe bestående af et lærerteam eller en større gruppe som for eksempel pædagogisk udvalg.


På kurset lærer du om

 • Læringsdimensioner

  De 8 læringsdimensioner i CLARA

 • Samtaler

  CLARA-samtaler som udgangspunkt for refleksioner om læring

 • Anvendelse i undervisningen

  Konkrete ideer til hvordan CLARA kan anvendes i undervisningen

Tilbage til kursusoversigt