Indlæser Begivenheder
Kursus for pædagogiske ledere.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Formål og indhold

Organisering af ledelsesarbejdet på gymnasieskolerne påvirker de pædagogiske lederes rolle og opgavevaretagelse. På skolerne er der fokus på personaleledelse, ledelse af kvalitet og pædagogisk udvikling, forvaltningsmæssig håndtering af f.eks. elevklager, kommunikation og sparring med rektor og vicerektor om strategiske indsatsområder og varetagelse af større administrative ledelsesopgaver.

Mange pædagogiske ledere gennemgår et længerevarende kompetenceudviklingsforløb i form af en master eller andet. På dette kursus kommer vi rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Der er fokus på ledelsesgrundlaget og håndtering af konkrete ledelsesudfordringer.

Der er også fokus på at give viden om og redskaber til de styringsmæssige ledelsesopgaver, der ligger i rollen som pædagogisk leder.

Der vil være oplæg fra erfarne ledere – rektorer og pædagogiske ledere – samt fra Danske Gymnasiers sekretariat.


Målgruppe og kursusudbytte

Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, som ikke tidligere har været på lignende kurser.

Kurtset giver dig:

 • Overblik

  Overblik over rammevilkår for gymnasieledelse, herunder institutions- og uddannelseslovgivning, forvaltningsret og personalejura

 • Inspiration

  Inspiration til ledelse af kvalitet og pædagogisk udvikling

 • Fokus vil være på

  - Gymnasieledelse for mellemledere

  - Den pædagogiske leders rolle og samarbejdet i ledelsesteamet

  - Ledelse på en selvejende institution

  - Det forvaltningsretlige og personaleretlige grundlag for ledelse

  - Grundlæggende økonomistyring, time- og opgavestyring, herunder dialogen med lærerne om timer og opgaver.

 • Netværk

  Sparring og netværk med andre ledere

Tilbage til kursusoversigt