Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – Danske Gymnasier

Indlæser Begivenheder
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelseArbejdsmiljøuddannelse brancherettet for gymnasieskoler
[ssba]

 

FORMÅL

Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.

GL-E, Danske Gymnasier og Lederforeningen for VUC i samarbejde med Din arbejdsmiljøpartner.

Det er et internatkursus med 2 overnatninger.

UNDERVISER

Arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen

MÅLGRUPPE

Målgruppen for Arbejdsmiljøuddannelsen er nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

 


Indhold

Indhold på arbejdsmiljøuddannelsen vil være målrettet arbejdsmiljøarbejdet på gymnasieskoler. Der vil med udgangspunkt i arbejdsmiljølovgivningen og andet relevant materiale fra branchen blive gennemgået emner inden for fx:

 • Arbejdsmiljøorganisationen

  opbygning, funktion, opgaver

 • Arbejdspladsvurdering

  APV, systematisk arbejdsmiljøarbejde

 • Psykisk arbejdsmiljø

  samarbejde, stress, krænkende adfærd

 • Fysisk arbejdsmiljø

  indeklima, støj/akustik, belysning

 • Kemisk værksted

  farlige stoffer, udsugning, nye faremærker

 • Ergonomi

  indretning af arbejdspladser, skærmarbejde

Tilbage til kursusoversigt