Indlæser Begivenheder
Bestyrelsesarbejdet i teori og praksis.
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Formål og indhold

Gymnasiebestyrelsernes fire-årige funktionsperiode er udløbet, og der er udpeget nye medlemmer til bestyrelserne for den kommende periode.
Danske Gymnasier og Gymnasiernes Bestyrelsesforening udbyder derfor i samarbejde kurser for bestyrelserne – ét i Jylland og ét på Sjælland.

På kurset sætter vi fokus på følgende:

  • Retsgrundlag for bestyrelsesarbejdet og de økonomiske vilkår for selvejende institutioner
  • Bestyrelsernes opgaver, roller og samarbejde med den daglige ledelse
  • Samarbejde med lokalsamfundet

Formålet med dette kursus er at klæde bestyrelserne på til bestyrelsesarbejdet i lyset af gældende regler og politiske udfordringer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til bestyrelsernes formandskab, rektor og eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer.

Kurset giver dig

INDSIGT
Kurset giver dig indsigt i bestyrelsesarbejdet herunder bestyrelsens opgaver, økonomiske forhold, lovgivningen på området mv. På kurset vil Undervisningsministeriet bl.a. holde oplæg om selvejende institutioner, samspillet med ministeriet og det dialogbaserede tilsyn. Moderniseringsstyrelsen vil bl.a. orientere om den nye statslige lederaftale, som ledere i gymnasiet skal ansættes efter fra 1. januar 2019 og erfarne bestyrelsesformænd og rektorer vil via cases dele erfaringer, faldgruber og gode råd. Endeligt program tilsendes ca. en uge før kurset.

REDSKABER
Kurset understøtter dit arbejde i gymnasiebestyrelsen

SPARRING
Kurset giver dig mulighed for at netværke og sparre med andre bestyrelser.

 

Tilbage til kursusoversigt