Et udviklende mindset giver elever selvværd

Syv gymnasier har med såkaldt mindsetbaseret undervisning givet elever mere selvværd og flyttet dem i en retning, hvor de hurtigere udvikler sig fagligt.

Mange af eleverne, som for halvanden måned siden begyndte på Sankt Annæ Gymnasium har til en start tænkt om dem selv, at deres evner og talenter var fastlagte, en gang for alle. Egentlig kunne der på rygsækken stå, at ”jeg er sådan en, der er god til matematik” eller ”jeg er god til dansk”.

Opfattelsen af, at ens faglige forudsætninger er ligeså fast cementeret som skolevejen, er noget, som Sankt Annæ Gymnasium, sammen med seks andre gymnasier, har taget et opgør med gennem de seneste to år. Projektet drejer sig om mindsetbaseret undervisning, som igen handler om at give eleverne et udviklende mindset i stedet for et fastlåst et af slagsen.

– Og vi valgte fra starten, at det skulle være et helskoleprojekt, som alle lærerne arbejder med, fortæller vicerektor Martin Kristiansen.

Grundlæggende handler mindsetbaseret undervisning om at give elever et mindset, hvor de opsøger udfordringer og ikke undgår dem. Og hvor eleven med hårdt arbejde kan udvikle egne evner.

Opgør med dårligdomme

Med mindsetbaseret undervisning ville skolen også gøre op med et, ifølge Martin Kristiansen, overdrevent fokus på en præstationskultur, hvor mange elever var alt for fokuserede på at præstere i stedet for på at lære noget. Denne præstationskultur var desuden med til at give elever stress og dårligt selvværd.

-Vi kunne se, at der var elever, som ikke trivedes, og vi tænkte, at der var en kobling til præstationskulturen, som skaber dårligt selvværd. Vi ville have eleverne til at få det bedre med sig selv. Slutevalueringen på projektet viser da også, at de har fået et bedre selvværd, siger Martin Kristiansen.

Nyt sprog

For lærerne har projektet betydet, at man har fået en ny måde at tale om undervisningen på.

– Det er ikke sådan, at vi nu ikke har en eneste elev med et fastlåst mindset. Det har vi. Men det giver en effektiv ramme til at tale om, hvordan vi laver god undervisning. Og en ramme til at forstå, hvordan vi får eleverne til at lære mest muligt, siger Martin Kristiansen.

Færre karakterer mere feedback

I praksis har man fremelsket det udviklende mindset hos eleverne ved bl.a. at sige farvel til mange af karaktererne.

– Noget af det, vi i den forbindelse har arbejdet meget med, er, hvordan man evaluerer. Den forskning, vi baserer det på, viser, at hvis man evaluerer summativt, er det også det, eleverne får fokus på. Det vil sige, at hvis man giver mange karakterer, så er det karaktererne, eleverne fokuserer på, og det kan i sig selv fremme et fastlåst mindset, siger han.

For de skriftlige aflevereringer giver skolen ikke længere karakterer. Eleven får i stedet en skriftlig feedback, som indeholder minimum ét punkt om, hvor han eller hun skal forbedre sig. Martin Kristiansen fortæller, at skolen har skåret antallet af standpunktskarakterer ned til et absolut minimum.

– Skriver man en dansk stil i 2. g, får man lærerens kommentar til, hvad der fungerer og hvad, der ikke fungerer og som man skal arbejde med. Men du får ingen karakter for stilen, siger han. Denne form for feedback er derfor noget, lærerne lige skal øve sig på, og den er indtil videre skriftlig. Men skolen arbejder ifølge Martin Kristiansen på at supplere med en mundtlig feedback.

Tør noget mere

Vicerektoren peger desuden på, at eleverne i mindre grad end før er bekymrede for at kaste sig ud i svære faglige opgaver, fordi de ikke længere er så bange for at komme til at se dumme ud.

– De ved godt, at læreren ikke altid er ude på at bedømme dem, og at man godt kan skrive noget, som er forkert, uden det betyder, at man forspilder alle chancer for at klare sig godt, siger Martin Kristiansen.

Stort læringspotentiale

Og eleverne er overvejende positive overfor det at arbejde med deres mindset, fortæller Martin Kristiansen.

– De synes, det er spændende. Men der er stadig en gruppe af elever, som siger, de hellere vi have en karakter. Det er noget, vi har forventet, og vi taler med eleverne om det, når de rejser spørgsmålet, siger han.

Der er også andet end brugen af karakterer, som kan hjælpe eleverne med at få sig et udviklende mindset. Martin Kristiansen peger bl.a. på, at der ligger et stort læringspotentiale i at få eleverne til at udfordre sig selv fagligt. Eksempelvis ved at kaste sig over opgaver, som ligger et lille skridt fra ens aktuelle faglige niveau. Og så begår man jo fejl.

– Men det er fejl, hvor der typisk er et højere læringspotentiale end i almindelige sjuskefejl. Der er tale om en type fejl, man ligefrem kan opfordre eleverne til at begå. De kommer ud på et ukendt, udviklende territorium, siger han.

Og vicerektoren mener, at man har resultaterne på sin side:

– Vi underviser eleverne i forskellen mellem at have et fastlåst og et udviklende mindset og bevidstheden om, hvor vigtigt det er at have et udviklende mindset. På baggrund af undersøgelsen kan vi se, at vi flytter dem i den rigtige retning, siger han.

Der skal stadig præsteres

Martin Kristiansen understreger dog, at selvom man har sagt farvel til en del karakterer, er man ikke blevet en ”hippieskole” af den grund.

– Vi har et mål om, at vi kan skabe bedre resultater ved at lægge præstationen til side for en kort bemærkning og vende tilbage til den senere. Vi sætter blot en parentes – det er jo stadig sådan, at de skal have årskarakterer og gå til eksamen. Vi sætter blot mere fokus på træningsbanen, hvor de må fejle. Og så er der til sidst noget, der hedder kamp og her skal der præsteres optimalt, siger han.

/fgb


 

Læs mere

Man kan læse mere om projektet og dets resultater – se film og finde andet materiale om mindsetbaseret undervisning på mindsetpraxis.org

Følgende gymnasier har deltaget i projektet: Aalborghus Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, Aarhus Akademi, Fredericia Gymnasium, Odder Gymnasium, Mulernes Legatskole og Sankt Annæ Gymnasium.