Et sprogkursus til alle lærere, tak!

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Giv lærerne et sprogkursus, for de spiller en kæmpestor rolle i at få flere unge til at interessere sig for sprog. Sådan lyder rådet fra rektor Hanne Leth Andersen.

Rektor Hanne Leth Andersen, Roskilde Universitet, har som formand for regeringens arbejdsgruppe om en sprogstrategi for længst afleveret gruppens ideer til regeringen.

Når det gælder at få lysten til sprog tilbage på landkortet, er hver en sten vendt; Lærermanglen, tilbagegangen i sprogundervisningen, motivationen og ideen om, at engelsk må være nok.

danskegymnasier.dk leger derfor nu den leg med rektoren, at hun fra næste skoleårs begyndelse får et enkelt trylleslag til sin rådighed, så hun kan vende udviklingen.

Hvis du ikke skal skele til økonomien, hvilken enkelt indsats skal der så til, Hanne Leth Andersen? 

– Eftersom sprog vedkommer andre end sproglærere, vil jeg nok efteruddanne alle lærere, og på den måde få os alle til at forstå, at sprog er kommet for at blive. Vi kommer ikke alle til at tale engelsk og hvis vi gør, taber vi vores kultur og egenart, svarer hun.

Lysten findes

På Roskilde Universitet har man desuden for nogle år siden lavet en undersøgelse af, hvordan det står til med sprogkundskaberne hos de ansatte.

– Rigtig mange kunne engelsk, en del tysk og fransk – især de ældre. Og så var der rigtig mange, der var interesserede i at kunne andet end engelsk. De vil gerne lære et sprog mere, siger hun.

En stopklods for, at flere kommer i gang med at lære sprog, er ifølge Hanne Leth Andersen, at vi lever i et stresset samfund, hvor der ikke rigtig er tid til efteruddannelse.

– Men alle lærere skulle have foræret et rigtigt godt sprogkursus i andre sprog end engelsk, så det på den måde bliver implementeret som en del af skolekulturen, at man kan sprog. Så hvis jeg kun havde ét redskab til min rådighed, skulle det være det, for lærernes rolle er kæmpestor, foreslår hun.

Unge skal motiveres

Nu er det ikke sikkert, at Hanne Leth Andersens forslag kommer med, når den nye sprogstrategi i praksis skal føres ud i livet. Men selvom andre forslag også vil medføre udgifter for de offentlige kasser, skal der tages fat flere steder, påpeger rektoren. Det handler om alt fra f.eks. behovet for flere timer, flere veluddannede lærere, bedre muligheder for at vælge f.eks. spansk og fransk i folkeskolen og gymnasiet og bedre overgange.

Hun tror ikke på, at man via pointsystemer og den slags skal ”tvinge” de unge i en sproglig retning. Hun tror mere, at vejen frem er en national kampagne, som kan vise, at sprog er noget, man kan bruge mange steder.

– Man skal prøve at motivere de unge – vise dem, at sprog er fantastisk og hænger sammen med deres verden. Det handler om at tilegne sig verden og blive en global verdensborger, der kan rejse ud og forstå andre mennesker. Det er nøglen til det hele, siger hun.

Foto: RUC

/fgb