Digital til tiden

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danske Gymnasier har opdateret sin it-strategi. Strategien blev præsenteret på iPads på en række standere ved Danske Gymnasiers årsmøde i Nyborg.

”Det almene gymnasium i den digitale tidsalder” er overskriften på en opdateret it-strategi fra Danske Gymnasier. Den hastige teknologiske udvikling, sociale mediers indflydelse på de sociale relationer og big data har gjort behovet for en opdateret strategi aktuel.

Pædagogik, faglighed, didaktik og organisation – alt sammen bliver det udfordret af digitaliseringen, og Danske Gymnasier beskriver i strategien, hvordan man kan tackle udfordringerne. Man peger på, at der i gymnasielovens formuleringer om digital dannelse er hjælp at hente, når skolen skal implementere den digitale dannelse og nye it-baserede arbejdsformer. Danske Gymnasier vil i den forbindelse arbejde for, at digital dannelse bliver opfattet som ”en forpligtelse og en mulighed, som alle fag kan og bør arbejde med.”

Strategien har selvfølgelig også høje ambitioner for, hvad eleverne skal kunne. F.eks. hedder det, at eleverne skal opnå ”generel it-virtuositet til brug i fremtidige job- og studiefunktioner. ” Og strategien peger desuden på behovet for kompetente lærerkræfter, sikring af elevernes netadgang under prøver og forretningsmodeller for digitale læremidler, som sikrer lige adgang for skolerne.

Læs hele strategien Strategi – Det almene gymnasium i den digitale tid

Foto: Hung Tien Vu