Tilmelding til dialogmøder i april

Danske Gymnasiers formandskab og bestyrelse kommer rundt i landet til to dialogmøder i slutningen af april 2018.

Formålet er at drøfte foreningens fremtidige politik i forlængelse af drøftelserne på generalforsamlingen i november 2017 samt at styrke dialogen om aktuelle temaer og udfordringer i gymnasiesektoren med foreningens medlemmer.

Dialogmøderne er uformelle møder, hvor foreningen får lejlighed til at præsentere bestyrelsens arbejde for medlemmerne, drøfte foreningens politik samt høre om lokale udfordringer og behov.
Dialogmøderne skal bidrage til at understøtte bestyrelsens videre arbejde.

Mødets struktur er bygget op omkring følgende emner, der vil være styrende for dialogen:

  • Velkomst og nyt fra Danske Gymnasier v/ Formand Birgitte Vedersø
  • Præsentation af foreningens nye direktør
  • Foreningens fremtidige politik
  • Eventuelt fra medlemmerne

Vi ser frem til to spændende og inspirerende møder, hvor vi får mulighed for at udveksle meninger og idéer.

Dialogmøderne afholdes på følgende datoer:

SJÆLLAND – Gefion Gymnasium
mandag den 23. april 2018 kl. 12.00 - 15.00
JYLLAND - Skanderborg Gymnasium
onsdag den 25. april 2018 kl. 12.00 - 15.00

Af hensyn til planlægningen af møderne er der tilmeldingsfrist onsdag den 18. april 2018
OBS: TILMELDINGEN ER LUKKET


Udfyld formularen og tilmeld dig et dialogmøde

Der er mulighed for lidt let frokost inden mødet kl. 11.30, bemærk at det kræver, at man tilmelder sig mødet inkl. frokost.

Bemærk: dialogmøderne er forbeholdt rektorer.