Søgetal: De unge vælger vejen til videre uddannelse

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Landets 9. og 10. klasses elever har truffet deres valg af ungdomsuddannelse. Danske Gymnasiers medlemsundersøgelse viser, at de unge vælger det almene gymnasium til, men at der er store regionale forskelle.

På landsplan er der sket en stigning på 1,8 pct. i søgningen til ungdomsuddannelsen stx. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Danske Gymnasier. Hvis man samtidig tager højde for en voksende ungdomsårgang, svarer stigningen til en fremgang på 1,3 pct.

Formand Anne-Birgitte Rasmussen, Danske Gymnasier, glæder sig over, at de unge vælger stx-uddannelsen til:

– Det er positivt at se, at de unge og deres forældre vælger det almene gymnasium til i en tid, hvor der netop er megen debat om stx-uddannelsen. Jeg tror, at de unge mennesker ser det almene gymnasium som en attraktiv uddannelse af høj kvalitet, der forbereder de unge til et bredt udsnit af videregående uddannelser, siger hun.

-Vi har samtidig de seneste par år hørt, at alt for mange elever søger gymnasiet frem for erhvervsuddannelserne. Men hvor mange, er for mange? Når over 90 pct. af dem, som står med en studentereksamen i hånden, efterfølgende videreuddanner sig, er det i min bog en rimelig pæn succes. I stedet for at vi på tværs af ungdomsuddannelserne kaprer hinandens elever, bør vi hjælpe de unge i gang med den bedste ungdomsuddannelse, de overhovedet kan få på landsplan, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Regionale forskelle

Det samlede antal af ansøgere er steget med i alt 581 unge i forhold til sidste år. Undersøgelsen viser også, at der er store regionale forskelle i ansøgerfeltet, bl.a. med en tilbagegang på 3,2 pct. i region Nordjylland.

– Der er fortsat områder, hvor det halter bagefter i forhold til at få de unge til at tage en videregående uddannelse. Alle unge skal have muligheden for at vælge den ønskede uddannelse uanset bosted og social baggrund. Og det skal være lettilgængeligt og enkelt for alle at tage en gymnasial uddannelse i nærmiljøet, også i udkantsområderne og i områder med lav uddannelsesfrekvens, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Udbud af hhx og htx

Søgetallene kommer samtidig med en begyndende debat om udbud af de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx på det almene gymnasium.

– Hvis lokale forhold taler for det, så vil det efter min mening være fornuftigt at lade det almene gymnasium udbyde alle de studieforberedende uddannelser, for det er jo oplagt at tænke hhx eller htx ind som en studieretning. Det vil betyde flere muligheder for de unge i udkantsområderne og betyde en større samtænkning af alle de gymnasiale ungdomsuddannelser, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Undersøgelsen har ikke medtaget data fra hf, idet ansøgningerne til hf kommer ind til skolerne løbende. Det skyldes, at hf typisk er for lidt ældre elever, og at flere skoler også har skolestart for hf i januar måned.

 

DATA
Danske Gymnasier har udført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen viser, at der i alt er kommet 33.040 ansøgninger ind til stx-uddannelsen på landsplan. Samlet set er det en fremgang på 581 ansøgere i forhold til sidste års 32.459 ansøgere.

 

Kilde: Surveydata fra Danske Gymnasiers medlemmer
Årgangsudvikling: 0,4 pct.

Note: Årgangsudviklingen er beregnet på baggrund af data fra Danmarks Statistik om udviklingen i antal 15 og 16-årige

Der tages forbehold for mindre afvigelser i data i forbindelse med skolernes registreringer.