Datadiskussion er først lige begyndt

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Departementschef Jesper Fisker, Undervisningsministeriet, gav deltagerne på Danske Gymnasiers årsmøde indspark til debatten om brug af data i undervisningen.

Der er ifølge departementschef Jesper Fisker både store muligheder og dataetiske faldgruber ved brug af data i undervisningen.

– Uddannelsesområdet er først nu ved at vågne på det her felt. Jeg har en fortid på sundhedsområdet, hvor diskussionen om anvendelsen af data – også om de positive og negative perspektiver, har stået klarere, end den gør på vores område. Vi er i begyndelsen af den her diskussion, indledte Jesper Fisker.

Men der er ingen tvivl om, at det er noget, som kan hjælpe skolerne med at gøre eleverne dygtigere.

– Jeg tror, at hvis vi kan indbygge nogle af de værdier, vi har i vores del af verden – også i et reguleringsregime på området for dataanvendelse, så tror jeg, vi kan være med til at sætte nogle standarder internationalt, sagde Jesper Fisker og fortsatte:

– Den måde, som hele den digitale udvikling kan hjælpe os med at undervise på, kommer til at betyde rigtig meget. Jeg tror ikke på, at læreren vil blive afløst af maskiner.

Forudsigelser om udfald

Til illustration af disse mange muligheder, fortalte Jesper Fisker om et besøg på en amerikansk high school.

– De havde lavet en algoritme, som kunne forudsige, hvilke af deres elever, der havde størst risiko for at droppe ud af skolen. Der tænkte jeg, at det kunne de ikke, men det kunne de. De kunne med relativ stor sandsynlighed sige, hvilke grupper, der var tale om – også bedre den de kunne før. De kunne dermed også lave analyser, og på den måde målrette en indsats over for bestemte grupper. Hvis man kan det, begynder man jo også at kunne give sig selv nogle beslutningsstøttende værktøjer, sagde Jesper Fisker.

Læs også Læren af digitale spor og dilemmaerne der følger med

/fgb

Foto: Hung Tien Vu