Danske unge er verdensmestre i demokrati

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Ny international undersøgelse placerer danske 8. klasseelever i front, når det gælder viden om politik og samfundsforhold.

Kommunalvalget står for døren.

Ved kommunalvalget i 2013 var der godt seks pct. flere der stemte sammenlignet med valget i 2009. Og hvis stemmedeltagelsen 21. november kommer yderligere op, er der måske en forklaring. De unge i alderen 14 -15 år er nemlig mere opsatte end nogensinde på at stemme ved et politisk valg. Endda mere opsatte på det, end de var i 2009, hvor danske unge også så meget frem til at sætte deres kryds – og altså nu kan gøre det.

En øget forventning blandt helt unge til det at skulle stemme er et af resultaterne fra den nye internationale undersøgelse – ICCS (International Civic and Citizenship Education Study), hvor danske og internationale forskere har målt 8. klasse-elevers ”politiske dannelse” – d.v.s. deres viden om politik, samfund og demokrati.

Med et hestehår foran Finland

94.000 skoleelever fra 24 lande har besvaret opgavehæfter om emnet, og resultatet blev præsenteret af lektorerne Jonas Lieberkind og Jens Bruun fra DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse) på et arrangement, hvor Jens Bruun bekræftede, at undersøgelsen, som kom første gang i 2009, viser, at vi nu er ”verdensmestre i demokrati”.

– Det danske resultat ligger rent faktisk lige akkurat statistisk signifikant over Finlands, så for første gang i verdenshistorien har vi gjort det, sagde Jens Bruun med slet skjult henvisning til, at finnerne har det med at dupere i den slags undersøgelser.

Taler mere om politik med venner

Kollegaen Jonas Lieberkind supplerede:

– Det mest markante resultat, internationalt, er, at der generelt er en stigende interesse og engagement i politiske og sociale forhold blandt de unge mennesker. Det viser sig i flere kundskaber, flere færdigheder i politiske, sociale og demokratiske emner. Og så er der en højere forventning blandt de unge til som voksne at deltage i politiske valg. De taler også grundlæggende mere med deres forældre og venner om politik, sagde han.

En styrke ved gruppearbejde

Undersøgelsen byder på mange observationer. Bl.a., at den danske tradition for gruppearbejde i klassen også skaber positive resultater, når det gælder målgruppens viden om politik.

– Selvom man korrigerer for alt, hvad man kan korrigere for rent statistisk, så er der et positivt forhold mellem det at lave gruppearbejde og opnå gode resultater, sagde Jens Bruun ved præsentationen.

/fgb


Udvalgte resultater

  • Danmark og Finland opnår de højeste testresultater af landene i undersøgelsen
  • Danmark har flest elever på niveauet for de dygtigste elever
  • Danske drenge er de dygtigste drenge i undersøgelsen. Pigerne opnår generelt højere testresultater end drengene
  • Danske elever taler mere med familie og venner om politik end i de øvrige deltagerlande
  • De nordiske elever har størst tillid til regering, parlament og domstole
  • Danske og finske elever har størst tillid til andre mennesker.

Øvrigt om undersøgelsen

I Danmark er undersøgelsen gennemført af DPU, Aarhus Universitet med økonomisk bidrag fra Undervisningsministeriet.

6.254 danske 8. klasseelever fra 185 skoler har bl.a. deltaget i undersøgelsen.

ICCS undersøger unges holdninger til sociale og politiske spørgsmål, deres viden om demokrati, politik og samfund og deres opfattelser af sig selv som borgere i samfundet.

Læs undersøgelsen