Danske Gymnasier søger en økonomi- og digitaliseringskonsulent

Danske Gymnasier søger en skarp, engageret og initiativrig konsulent med en solid viden om uddannelsesøkonomi og gerne med kendskab til digitalisering af uddannelsesområdet.

Dine vigtigste opgaver bliver at udarbejde undersøgelser, prognoser og konsekvensvurderinger af finanslovsforslag og øvrige uddannelsespolitiske initiativer med fokus på, hvordan det påvirker Danske Gymnasiers medlemsskoler økonomisk. Dit arbejde skal danne grundlag for Danske Gymnasiers interessevaretagelse, medieindsats og understøttelse af medlemsskolerne.

Vi – dine kommende kolleger – har humor, er ambitiøse, hjælpsomme og har en udpræget samarbejdskultur, hvor de fleste opgaver starter med en brainstorm med nogle kolleger.

Danske Gymnasier er medlemsorganisation for de uddannelsesinstitutioner, der udbyder de almengymnasiale uddannelser stx og toårigt hf. I foreningens sekretariat beskæftiger vi os både med politisk interessevaretagelse på alle områder af gymnasiernes virkelighed og med direkte rådgivning af gymnasiernes ledelser. Du kan læse mere om Danske Gymnasier på www.danskegymnasier.dk.

Dine opgaver
Vi har brug for en kollega, som først og fremmest skal være sekretariatets ressource i forhold til gymnasiesektorens økonomi og institutionsstrukturelle forhold. Du bliver tovholder på foreningens arbejde både i forhold til tolkning af økonomiske udspil og analyser fra andre aktører og udarbejdelse af foreningens egne økonomiske undersøgelser og analyser. Du skal også rådgive rektorer og mellemledere på gymnasierne i økonomiske spørgsmål.

Du får desuden ansvaret for sekretariatsbetjening af Danske Gymnasiers Digitaliseringsudvalg og implementeringen af vores nye digitaliseringsstrategi. Du skal også sekretariatsbetjene Danske Gymnasiers bestyrelse i økonomiske og digitale spørgsmål.

Dine kompetencer
Du er systematisk og analytisk tænkende, og du har et proaktivt blik på dagsordener, der er relevante for gymnasieskolerne. Du har et godt kendskab til offentlig økonomi og styringsprincipper. Det er et krav, at du har erfaring med at arbejde med finanslov, og det er derudover en fordel, hvis du har kendskab til taxameterstyring og årsrapportering for de statsligt selvejende uddannelsesinstitutioner. Du har solid erfaring med brug af Excel og gerne andre statistikværktøjer på højt niveau og kan selv udarbejde økonomiske analyser. Det er også en fordel, men ikke et krav, at du har indsigt i digitalisering på uddannelsesområdet. Endelig arbejder du selvstændigt og trives i et lille miljø. Vi forventer et højt fagligt niveau i opgavevaretagelsen, og at du kan oversætte tal, statistik og analyser til et solidt handlingsgrundlag for Danske Gymnasier.

Din erfaring
Det er en fordel, hvis du har erfaring fra arbejde i en politisk organisation, fx et ministerium, en kommune eller en interesseorganisation. Du har politisk tæft, kender de bureaukratiske spilleregler og trives med dem. Du har en relevant akademisk uddannelse, og du mestrer statistik og økonomi.

Ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Jenny Bøving Arendt på telefon 2043 0107.

Stillingen er på 37 timer om ugen og ønskes besat snarest muligt. Ansættelsen vil ske på individuel kontrakt med udgangspunkt i overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Mærk din ansøgning ”ANALYSE- og DIGITALISERINGSKONSULENT” og send den elektronisk til mail@danskegymnasier.dk senest tirsdag den 20. april 2021 kl. 12:00.

Vi forventer at holde første samtaler den 23. april og anden samtale den 28. april 2021.