Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier: Dannelse er fælles normer for adfærd og kvalitet

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danske Erhvervsskoler og –Gymnasiers bud på dannelse anno 2018. Af formand Lars Goldschmidt, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne.

Dannelse er for mig det fælles, der sætter mennesker i stand til at stille sig konstruktivt i relation til hinanden og den omgivende virkelighed i en given kontekst.

Professionel dannelse er de fælles normer for adfærd, den fælles viden og tilgang til fag og metoder, opfattelser af godt håndværk og kvalitet i en given profession. Dannelse for den studerende er tilsvarende udviklingen og internaliseringen af adfærd, arbejdsmetoder og viden om, hvad der understøtter en succesfuld deltagelse i studielivet, socialt og fagligt. Dannelse til arbejdsmarkedet forbereder deltagelse i arbejdskollektivet.

Almen dannelse ser jeg som dannelse til aktiv deltagelse i det civile liv i et demokratisk samfund med det syn på mennesker og adfærd, som vi ønsker skal præge det danske samfund. Ungdomsuddannelserne skal blive skarpere på, hvad vi danner til i stedet for at kæmpe om almen dannelse som begreb.

Tegning: Gert Eilenberger