Danske elever scorer højt i PISA-test om samarbejde

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

PISA har undersøgt evnen og viljen til at arbejde sammen med andre om at løse problemer blandt 15-årige i en række lande.

PISA’s nyeste undersøgelse viser ikke bare, hvad danske skoleelever kan, når det handler om læsefærdigheder og kendskab til matematik og naturvidenskab men også, hvad de kan bruge disse færdigheder til.

Denne gang har PISA nemlig valgt at undersøge de 15-åriges evne til at samarbejde og til at løse opgaver i grupper. Og konklusionen er, at danske unge hører til i den bedre ende.

De sætter sig på en 14. plads blandt 52 lande og økonomier (idet man for Kinas vedkommende har set på forskellige regioner), og med 520 point scorer de danske elever et pænt stykke over OECD-gennemsnittet på 500 point.

Mere overraskende er det måske, at flere af de asiatiske lande med stærkt konkurrenceprægede uddannelsessystemer giver os baghjul. På de fire første pladser i undersøgelsen finder man Singapore (561 point), Japan (552 point), Hong Kong (541 point) og Korea (538 point).

Mindre kønsforskel i Danmark

Generelt er pigerne noget bedre end drengene til at samarbejde om problemløsning, og ligger samlet set med en score på 515 mod drengenes 486.

Men de danske drenge klarer sig væsentligt bedre i undersøgelsen end drenge i mange andre lande.

Mens forskellen mellem kønnene i evnen til at samarbejde om problemløsninger i den samlede undersøgelse bliver takseret til 29 i point i pigernes favør, er pointforskellen mellem drenge og piger i Danmark ”kun” 21 point. Og dermed er vi dét af de 35 OECD-lande, hvor kønsforskellen er mindst.

Vi er også langt bedre end vore nordiske naboer til at få drengene med i samarbejdet.
Norge og Sverige må erkende, at deres drenge ligger henholdsvis 30 og 42 point efter pigerne, mens finske drenge halter hele 48 point efter de finske piger.

Island er med en kønsforskel på 27 point mellem piger og drenge næstbedst i den nordiske klasse.

Virkelighed og utopi

At danske elever ligger i top internationalt, når det gælder evnen til at samarbejde om at løse problemer, og at både drenge og piger mestrer opgaven, er måske ikke så mærkeligt i et land, hvor unge mennesker så at sige har lavet gruppearbejde fra de startede i folkeskolen.

Til gengæld er det tankevækkende, at deres syn på samarbejde er mere negativt end gennemsnittet, mens elever i lande, der har ry for udenadslære – som f.eks. De Forenede Arabiske Emirater, Taipei og B-S-J-G (der dækker over de fire kinesiske vækstprovinser Beijing, Shanghai, Jiangsu og Guangdong) – stiller sig ekstremt positive overfor tanken om at løse problemer sammen med andre.

Det kan skyldes, at danske elever på grund af deres omfattende erfaring med gruppearbejde er bevidste om de problemer, der kan være med at få tingene til at fungere i en gruppe, mens de kinesiske elever måske ser øget samarbejdet som en forjættet utopi, som gør op med den ekstreme konkurrence, de dagligt oplever i deres skolesystem.

/biv