Bekendtgørelse og læreplaner på plads

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Den nye bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og de nye læreplaner er nu på plads for det kommende skoleår.

En ny bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser samt læreplaner for de mange forskellige fag er nu tilgængelige. Det betyder, at aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser, som forligspartierne indgik i sommeren 2016, nu for alvor skal til at virke ude på skolerne.

– Danske Gymnasier har arbejdet målrettet for at skabe bedre muligheder for samlæsning af matematik, en tydeligere professionsorientering i læreplanerne på hf og flere 24-timers eksamener. Det er sket. Og nu glæder vi os blot til at komme i gang med arbejdet, siger formand Anne-Birgitte Rasmussen, Danske Gymnasier.

Baggrund: Tre gode nyheder

Fleksible rammer for matematik

Undervisningen i matematik kan samlæses på tværs af studieretninger og uddannelser, men ikke på tværs af niveauer. De mere fleksible rammer for matematik er særlig gode nyheder for de små gymnasier, som ellers kunne være nødt til at begrænse antallet af hold med matematik. Uden den øgede fleksibilitet ville det være for dyrt for gymnasierne at have mange elever med matematik i forskellige studieretninger.

Tydeligere profiler i den nye hf

I den politiske aftale om den ny hf fremgår det, at alle fag skal have en praksisorienteret toning, og at fagligheden på hf er nært forbundet med fagenes professionsrettede perspektiver. Derfor er det også vigtigt, at bekendtgørelsen og de nye læreplaner tager højde for netop dette. Der bliver allerede fra næste år udarbejdet helt nye læreplaner til de store fagpakkefag på hf. Gymnasierne kan hermed indfri intentionerne om at skabe et nyt hf med en klar professionsorienteret profil.

Flere 24-timers prøver

Endelig har det for Danske Gymnasier været centralt at få fastslået vigtigheden af, at eksamensformerne tester forskellige typer kompetencer hos eleverne. Derfor er det også godt, at antallet af prøver med 24-timers forberedelse øges.

Se bekendtgørelsen

Se læreplaner

Se også uvm.dk