Begrænsning af netadgang skal fjernes

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Undervisningsordfører Annette Lind (S) ønsker fortsat at få ændret ministerens beslutning om at begrænse adgangen til nettet som fagligt hjælpemiddel ved prøver i gymnasiet. Et skridt i den rigtige retning, lyder det fra Danske Gymnasier om de nye muligheder for at sanktionere i tilfælde af snyderi.

Snyd og sanktioner.

Undervisningsminister Merete Riisagers beslutning om at begrænse adgangen til nettet som fagligt hjælpemiddel ved eksamen var i går genstand for et lukket samråd i Folketinget, indkaldt af ordførere fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Hensigten med beslutningen er at komme snyderiet til livs.

Dårlig ide

Ordførerne ville afæske ministerens holdning til den kritik af beslutningen, som har lydt fra både organisationer, lærere og eksperter. Eksempelvis har Arne Kjær, der er leder af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet, påpeget, at ”forskning viser, at der bør være sammenhæng mellem de metoder og digitale værktøjer, underviseren benytter i undervisningen og brugen af dem ved prøverne. Det fremmer elevernes læring. ”

Undervisningsordfører Annette Lind (S) ønsker efter samrådet fortsat at få ændret beslutningen.

– Vi har fortalt ministeren, at vi synes, det er en dårlig ide. Der er tale om under en promille, der snyder, så man skyder gråspurve med kanoner, når man tager så drastiske skridt over alle gymnasieelever i hele Danmark. I forligskredsen ønsker vi derfor at få lavet det her om, siger Annette Lind, der desuden har bedt om at få konkrete tal for snyderiet på bordet.

Nye sanktioner ved snyd

Skal man gøre noget effektivt ved snyd, skal der bl.a. findes nogle tekniske løsninger, som effektivt kan forhindre det. Og så skal der være mulighed for håndfaste sanktioner, mener Danske Gymnasier.

I Undervisningsministeriets omtale af den nye bekendtgørelse om studie- og ordensregler på de gymnasiale uddannelser hedder det, at ”hvis en elev snyder til en prøve og efterfølgende også snyder i forbindelse med undervisningen, for eksempel ved årsprøven, kan de to overtrædelser kædes sammen og ses som gentagelsestilfælde. ” Det betyder, at rektor alene ved sådanne gentagelser af snyderi – og som yderste konsekvens – kan bortvise en elev.

Hertil siger formanden for Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen:

– Vi ville gerne kunne bortvise ved snyd til en eksamen, men det her er et skridt i den rigtige retning.

Annette Lind opfordrer til, at ledelserne og bestyrelserne ude på skolerne nu følger bekendtgørelsen til dørs og får lavet gode lokale løsninger.

– Det er ikke sikkert, at snyd ser ens ud alle steder. Og så har vi lagt op til, at man kan sanktionere noget mere ude på den enkelte skole, siger hun.

Læs mere på uvm.dk

/fgb