Arbejdsgruppen er nedsat af bestyrelsen med det formål at styrke Danske Gymnasiers kommunikation både i forhold til eksterne interessevaretagelse nationalt og regionalt og i forhold til at skabe et inddragende og højt niveau af kommunikation mellem foreningen og medlemmerne.
Arbejdsgruppen består af 7 medlemmer, og ledes af et bestyrelsesmedlem. Der er 1 plads pr. region.

 

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium (formand)
Bjarne Thams, rektor på Solrød Gymnasium
Ole Vadmand, uddannelseschef på Efterslægten (Hovedstaden)
Elsebeth Austin, rektor på Hjørring Gymnasium (Nordjylland)
Helene Bendorff Kristensen, rektor på Grenå Gymnasium (Midtjylland)
Niels-Peter Andersson, rektor på Odsherreds Gymnasium (Sjælland)
Momme Mailund, rektor på Kolding Gymnasium (Syddanmark)

 

Arbejdsgruppens kontaktpersoner: Birgitte Vestermark og Finn Georg Bald