Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal styrke naturvidenskab i stx. Arbejdsgruppen skal bidrage med forslag til indsatser, der sikrer, at det almene gymnasium fastholder sin position som naturlig leverandør af naturvidenskabelige studenter til de videregående uddannelser.

Arbejdsgruppen består af 4-6 medlemmer. Der er 1 plads pr. region samt 1 plads til PL.

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

Jette Rygaard, rektor på Vesthimmerlands Gymnasium og HF (Formand)

Jette Nørgaard, uddannelsesleder på Rosborg Gymnasium og HF

Hanne Hautop, rektor på Rosborg Gymnasium og HF

Claus Niller Nielsen, rektor på Roskilde Katedralskole

Martin Ingemann Hansen, rektor på Egaa Gymnasium

Sara Mac Dalland, rektor på Det frie Gymnasium

 

Arbejdsgruppens kontaktperson: Peter Bech Sørensen