Bestyrelsen har nedsat arbejdsgruppen for at få viden og indsigt i matematikfagets udvikling efter reformen.

Matematikarbejdsgruppens opgave er at bistå arbejdet med udviklingen af matematikundervisningen i det almene gymnasium (stx og hf), så eleverne får et højt fagligt udbytte af undervisningen.

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

Jeppe Kragelund, rektor, Alssundgymnasiet Sønderborg (formand)

Birgitte Nielsen, uddannelseschef, Kalundborg Gymnasium

Thomas Frommelt, vicerektor, Greve Gymnasium

Peter Ditlev Olsen, rektor, Rødovre Gymnasium

Bo Hove, uddannelseschef, Thisted Gymnasium – STX & HF

Tom Jensen, vicerektor, Kolding Gymnasium

Eva Katballe, uddannelsesleder, Midtfyn Gymnasium

Claus Jungersen, vicerektor, Rønde Gymnasium

Jette Nørgaard, uddannelsesleder, Rosborg Gymnasium og HF (PL-repræsentant)

 

Arbejdsgruppens kontaktperson: Peter Bech Sørensen