Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe for OK18. Arbejdsgruppens opgave bliver at drøfte ønsker til overenskomstforhandlingerne samt behov for implementeringsinitiativer, når resultatet foreligger.
Mødeaktiviteten vil blive 2-4 møder med opstart ultimo november 2018.

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER:

Birgitte Vedersø, formand i Danske Gymnasier

Jakob Thulesen Dahl, næstformand i Danske Gymnasier

Jens Boe Nielsen, Rektor på Nørre Gymansium

Lone Eibye Mikkelsen, rektor på Aarhus Katedralskole

Thomas Jørgensen, rektor på Borupgaard Gymnasium

Anders Jensen, vicerektor på Frederiksborg Gymnasium og HF

 

Arbejdsgruppens kontaktperson: Sekretariatet