Med det formål at følge overenskomstforhandlingerne i 2021 har bestyrelsen nedsat en OK21-arbejdsgruppe.
OK21-arbejdsgruppen har til opgave at drøfte ønsker til overenskomstforhandlingerne samt behov for implementeringsinitiativer, når resultatet foreligger. Arbejdsgruppen følger overenskomstforløbet før, under og efter forhandlingerne og indstiller sine forslag til bestyrelsen.

Arbejdsgruppen består af 8 medlemmer og ledes af Danske Gymnasiers formand.

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium (Formand)

Jakob Thulesen Dahl, rektor på Skanderborg Gymnasium

Lone Eibye Mikkelsen, rektor på Aarhus Katedralskole

Thomas Jørgensen, rektor på Borupgaard Gymnasium

Jeppe Kragelund, rektor på Alssundgymnasium Sønderborg

Claus Niller, rektor på Roskilde Katedralskole

Anders Jensen, vicerektor på Frederiksborg Gymnasium

Jette Nørgaard, uddannelsesleder på Rosborg Gymnasium og HF

 

Udvalgets kontaktperson: Sine Dreyer Skjoldan