Holdning til karakterskalaen

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danske Gymnasiers holdning til justering af karakterskalaen

 

Det er foreningens holdning, at der bør ske en række justeringer af karakterskalaen med den overordnede målsætning at fremme elevernes motivation for læring og modvirke en usund præstationskultur:

 

  • Karakterskalaen bør justeres med nye trinbeskrivelser, så beskrivelserne i højere grad hænger sammen med fagenes faglige krav. Skalaen bør ikke måle graden af mangler, men i stedet motivere eleverne til at dygtiggøre sig.

 

  • Der kan i den løbende karaktergivning anvendes formative karakterer som led i vejledningen af eleverne. De formative karakterer skal ikke fremgå af den egentlige karakterskala, men være en hjælp til at tydeliggøre elevens progression.

 

  • Karakterer skal forblive en del af den faglige vurdering af eleverne, men vurderingen bør bestå af en mindre frekvens af karaktergivning og lægge mere vægt på formativ feedback.

 

  • Karakterskalaen skal være internationalt anvendelig af hensyn til elever, der ønsker at studere i udlandet.

 

Du kan downloade policypapiret her.