Vi udvikler gymnasiet: Studieture

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

På danskegymnasier.dk giver vi en gang om ugen ordet til en pædagogisk leder, der i serien ”Vi udvikler gymnasiet” fortæller om, hvordan man udvikler uddannelserne på de almene gymnasier. Uddannelseschef Thomas Kaptain, Hjørring Gymnasium og HF, fortæller her om studieture, som klæder elever på til at begå sig i verden.

Tændt på verden udenfor

I Nordjylland sætter vi fokus på den store verden udenfor, på den verden, som vores unge mennesker skal begå sig i efter deres eksamen. Her i de nordlige egne af landet har vi homogene lokalsamfund, langt fra de store metropoler, og måske er det netop derfor særligt vigtigt, at vi giver eleverne mulighed for at møde fremmede kulturer og opleve verden langt væk fra Limfjordens vande og Aalborg.

Fremmedsprog og kulturforståelse; at kunne kommunikere med dem, der har fremmedsproget som modersmål, at kunne aflæse kulturers koder, at turde sætte sine smagsløg på prøve, at bo i et privat hjem i et fremmed land med helt andre traditioner og værdier er færdigheder, man ikke får på en almindelig udlandsferie.

De fleste gymnasier samarbejder med udenlandske gymnasier, og vi sender vores elever på spændende studieture med forskellige faglige programmer for at styrke deres uddannelse på disse områder.

Men får de så rent faktisk det ud af det, som vi håber? Det har vi sat os for at undersøge.

Hjørring Gymnasium er derfor gået sammen med Brønderslev Gymnasium og Aalborg Katedralskole i et projekt, hvor vi nu er i gang med at udvikle et værktøj til at undersøge elevernes udbytte af de internationale aktiviteter. Det handler ikke bare om, hvad de lærer fagligt. Det er mindst lige så interessant at finde ud af, hvordan de personligt udvikler sig ved at deltage i studierejser og udvekslingsprogrammer. Og på vores tre skoler har vi forskellige måder at organisere de internationale aktiviteter på; der er klassebaserede studierejser, udvekslingsrejser som talentforløb for mindre grupper af elever, udvalgt på tværs af årgange samt ture med to ugers skoleophold i USA.

Vores projekt, Globalisering, internationalisering og elevkompetencer, støttet af Region Nordjylland, skal udvikle et måleredskab til at få viden om, i hvor høj grad gymnasieelevernes internationale kompetencer bliver udviklet og styrket ved, at de deltager i internationale aktiviteter. Vi måler naturligvis de faglige kompetencer, hvilket vi er vant til i undervisningen. Men de mere ”skjulte” kompetencer som f.eks. selvstændighed, nysgerrighed, tolerance, netværksevner og empati er vanskelige at måle, og derfor indgår de i vores projekt med særlig vægt. Og vi har engageret et konsulentfirma, som skal hjælpe os med at udvikle spørgeskemaer og tolke svar. Et arbejde, som vi til sidst håber, at vi kan stille til rådighed for andre skoler.

Eleverne får også inden rejserne korte kurser i kulturforståelse og i præsentationsteknik. Når de er vendt hjem, skal de fortælle om deres oplevelse for et ikke-kendt publikum, der kan være et udsnit af lærere og elever fra de tre skoler, foruden deres forældre. Her første gang bliver det på en konference for de tre gymnasiers elever, hvor de skal holde oplæg for hinanden og udveksle oplevelser og erfaringer.

Læs blot, hvad en elev skrev efter et af kurserne:

“Min klasse og jeg har netop haft et undervisningsmodul i forbindelse med en udveksling, vi skal på. Her lavede vi forskellige øvelser med fokus på at være nærværende og lytte til hinanden. Under dette forløb blomstrede klassen op og blev mere åbne, og det påvirkede, hvordan vi var med hinanden som klasse. Det fik mig til at tænke på, at vi mangler et fag som dette i hverdagen. Der mangler et fag i skolen med henblik på at forebygge stress, depression, ensomhed og meget andet, som rammer de unge i dag…”

… så allerede inden udlandsrejsen har eleverne fået styrket nogle personlige færdigheder.


Du er velkommen til at kontakte mig på tk@hj-gym.dk hvis du vil vide mere om projektet

Foto: Tao Lytzen/visuelstorm

Næste indlæg til “Vi udvikler gymnasiet” kommer i uge 17.