Vi udvikler gymnasiet: Flere antroponauter, tak

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

På danskegymnasier.dk giver vi en gang om ugen ordet til en pædagogisk leder, der i serien ”Vi udvikler gymnasiet” fortæller om, hvordan man udvikler uddannelserne på de almene gymnasier. Uddannelsesleder Henrik Rosleff, Århus Statsgymnasium, fortæller her om at arbejde med internationalisering uden, at man behøver rejse ud i verden.

Vi skal skabe flere antroponauter

Vi kender alle ordet astronaut – et menneske, der navigerer blandt stjernerne. Flere burde kende ordet antroponaut. Med antroponaut forstår jeg et menneske, som kompetent kan navigere blandt fremmede mennesker og kulturer uden at miste blikket for sig selv.

Med globaliseringen er det vigtigt at kunne netop dette. Her spiller uddannelsessystemet en afgørende rolle. De politiske vinde blæser for tiden i en anden retning. Det synes som om, politiske ledere på verdensplan er mere optagede af at fremmane stereotype forestillinger om de andre end at være nysgerrige på, hvad vi kan lære af hinanden og hvordan vi kan samarbejde til egen og gensidig fordel. Måske som reaktion på en overdreven tro på globalisering, som herskede i forrige årti.

For mig at se giver globaliseringen muligheder i uddannelsessystemet. For snart fem år siden prøvede vi at tage globaliseringen alvorligt, da vi på Århus Statsgymnasium var medinitiativtagere til projektet Internationalisering på hjemmebane. Tanken bag det tre et halvt-årige projekt, hvor i alt seks stx-gymnasier deltog, var som udgangspunkt at arbejde med internationalisering uden, at lærere eller elever skulle rejse fysisk.

Via digitale hjælpemidler satte vi os for at invitere globale samarbejdspartnere ind i klasserummet med hvem elever og lærere kunne samarbejde om faglige problemstillinger. Vi håbede på at skærpe elevernes faglighed og interkulturelle kompetencer. Idéen var, at eleverne skulle samarbejde med internationale partnere igennem hele gymnasieforløbet og ikke kun som et eksotisk indslag i studieturen. Som et eksempel på undervisningsforløb vil jeg nævne EU uden for døren – et forløb i samfundsfag, hvor eleverne fik til opgave at undersøge EU gennem en lokal kontakt, som eleverne havde etableret.

Der var en række gevinster ved tilgangen. Elevernes og lærernes faglige forståelse blev beriget og udfordret af samarbejdet. Den kulturelle og dannelsesmæssige forståelse ligeledes. I mange tilfælde fik eleverne et blik for egne fordomme og en bevidstgørelse om, at verden altid mødes med netop fordomme. Det førte til, at vi introducerede den antropologiske metode på de deltagende skoler, hvor én af pointerne er at være bevidst om, hvordan fordomme er med til at forme den gestand, man studerer, når man foretager sin dataindsamling.

Der var også en række udfordringer med samarbejdet. F.eks. giver højhastighedsinternet mulighed for at være forbundet på tværs af kontinenter i realtime, men asynkrone medieproduktioner viste sig oftest som den bedste måde at arbejde på.

I Antologien Udsyn – Internationalisering på hjemmebane har vi udgivet vores erfaringer med projektet. Her er nogle af de gennemførte forløb præsenteret og tre forskere giver deres bud på globaliseringens indvirkning på og betydning for uddannelsessystemet med særligt fokus på det almene gymnasium.

Trods udfordringerne gav projektet mening. Netop fordi samarbejdet om faglige problemstillinger er, hvad vores elever skal kunne. De skal være antroponauter. Dels på de videregående uddannelser, hvor studiemiljøerne bliver mere internationale. Dels på et fremtidigt arbejdsmarked, hvor samarbejdspartnere og underleverandører er spredt over et større geografisk område og tilhører flere sprog- og kulturområder. På begge områder giver det en kompetitiv fordel at kunne forstå hinanden og samarbejde om et fagligt felt.

På Århus Statsgymnasium vil vi gerne skabe flere antroponauter. Derfor er vi sammen med fire andre stx-gymnasier ved at starte et pilotprojekt, hvor formålet også denne gang er at trække faglige problemstillinger ind i undervisningen.

Da menneskeheden første gang sendte mennesker i rummet førte det til et nyt syn på kloden. Tilsvarende kan man håbe, at skabelsen af flere antroponauter kan føre til et nyt syn på sig selv og hinanden.


I bogen Udsyn, som er udgivet på Forlaget Klim kan man læse mere om projektet på Århus Statsgymnasium. Bl.a. giver tre forskere deres bud på globaliseringens indvirkning på og betydning for uddannelsessystemet med særligt fokus på det almene gymnasium. Du er også velkommen til at kontakte mig på asgro@aarhusstatsgymnasium.dk hvis du vil vide mere om vores arbejde. Foto: Ida Schmidt