Vi udvikler gymnasiet: Dramatik

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

På danskegymnasier.dk giver vi en gang om ugen ordet til en pædagogisk leder, der i serien ”Vi udvikler gymnasiet” fortæller om, hvordan man udvikler uddannelserne på de almene gymnasier. Uddannelsesleder Margit Pedersen, Morsø Gymnasium, fortæller her om, hvorfor man på gymnasiet er glade for igen at have en studieretning med dramatik på A-niveau.

Dramatik – kunstnerisk fag i det almene gymnasium

De seneste 14 år har Morsø Gymnasium haft en studieretning med dramatik. I 2003 fik skolen lov at oprette en forsøgsordning med dramatik A. Så kom 2005-reformen, og forsøget blev standset. De sidste elever med drama-A blev studenter i 2007.

Siden har der været en studieretning med dramatik B med god søgning alle årene. Når det har været oplagt at tilrettelægge en studieretning med dramatik på Morsø Gymnasium, er det bl.a. fordi skolen har bygningsfællesskab med den kommunale teatersal, Morsø Teater, som vi kan benytte. Der er desuden lærere, som med stor interesse, dygtighed og engagement fra starten har kastet sig ind i opgaven med studieretningen.

Samarbejde med det lokale egnsteater, Limfjordsteatret, har betydet utallige workshops og indblik i den professionelle teaterverden. Mange af dramatikeleverne har som supplement til undervisningen på gymnasiet desuden fulgt Limfjordsteatrets 2-årige uddannelse i skuespilteknik, Teatertalent Mors.

Hvad giver det så eleverne at arbejde med dramatik og teater?

Først og fremmest lærer de selvfølgelig at udtrykke sig, ikke blot med stemmen, men med hele kroppen. De bliver gode til at stille sig op foran et publikum eller en forsamling for at levere et budskab. Flere elever siger, det netop er derfor, de har valgt dramatik. Det giver en personlig sikkerhed.

En tidligere elev, som nu er læge, fortalte for nylig om, hvordan han dagligt bruger de teknikker, han lærte i dramatiktimerne, når han skal kommunikere med sine patienter om alvorlige emner.

For at finde det rigtige udtryk for en bestemt karakter, skal man arbejde med sproget og med evnen til indlevelse. Man skal kunne sætte sig i en andens sted og spejle forskellige tiders måder at anskue verden på. Arbejdet med en forestilling er et projekt, som indebærer overvejelser om det samlede udtryk dramaturgisk, scenografisk, med kostumer, med lys og med lyd. Det udfordrer elevernes innovative evner, og det endelige produkt skal stå sin prøve i virkeligheden. Inden det når så langt, skal der foreligge et program, som i komprimeret form oplyser, hvad der venter publikum. Det kræver med andre ord, at man tænker projektet meget detaljeret igennem. Modsat klasselokalet er der en offentlighedsfase. Der sidder et publikum med nogle forventninger. Succes eller fiasko bliver meget tydelig.

I gymnasial sammenhæng er det en væsentlig pointe, at dramatik i en studieretning er godt til samarbejde og i høj grad er med til at motivere læring i andre fag også. Dramatik arbejder tæt sammen med f.eks. dansk, engelsk, oldtidskundskab, samfundsfag, ja, sågar fysik; når det drejer sig om at finde frem til den rette lyssætning. Eleverne siger bl.a., at de i old forstår ’Medea’ bedre eller i engelsk et stykke af Shakespeare bedre, fordi de er vant til at gå ind en karakter, når de optræder på gulvet.

I en teaterproduktion er man dybt afhængige af hinanden. Samarbejdet skal fungere. En sidegevinst er, at det giver et godt sammenhold. Når man lærer det – siger eleverne – giver det mod til at engagere sig i andre arrangementer på eller udenfor skolen. I lokalsamfundet ser man dem ofte involvere sig i forskellige projekter. De er blevet en naturlig del af Kulturmødet på Mors, ligesom en del af dem får jobs med teater for børn i ferieparken Jesperhus eller som instruktører på forestillinger i ungdomsskoleregi.

Med 2017-reformen har Morsø Gymnasium igen fået lov at oprette en studieretning med dramatik på A-niveau. Det glæder vi os meget til.


 

Se mere her

Du er også velkommen til at kontakte mig på ma@morsoe-gym.dk hvis du vil vide mere om vores arbejde.

Foto: Michael Bo Rasmussen.