Undervisning fra kælder til kvist

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Der står ingen tomme lokaler, og der er stor lyst til at udnytte samtlige skolens kvadratmeter på nye måder, lyder det fra tre gymnasierektorer.

I en ny bog ”Kloge kvadratmeter” af MF Christine Antorini (S) og arkitekt Gitte Andersen hedder det, at skolers rum kun bliver brugt 50 pct. af tiden mellem kl. 8-14. Dyre faglokaler bliver kun udnyttet 35 pct. af tiden.

danskegymnasier.dk har spurgt tre gymnasier, hvordan det ser ud hos dem. Og her er fleksibiliteten i højsædet, når det handler om at udnytte skolernes arealer.

Flest kvadratmeter eksternt

På Rysensteen Gymnasium i København er der ingen tvivl om, at man udnytter lokalerne mere end 50. pct. i dagtimerne.

– F.eks. er fysiklokalerne stort set 100 pct. dækket frem til kl. 16. Vi har faktisk for få fysiklokaler. Vi har derfor også fysik i almindelige lokaler, og man bytter alt muligt internt for at effektivisere, siger rektor Gitte Transbøl.

Gymnasiet har også prøvet at have ventetid på undervisningslokaler, og i dag lejer man lokaler i Kødbyen – faktisk lejer man der flere kvadratmeter, end man råder over i hovedbygningen i Tietgensgade.

I Kødbyen har de nye rammer givet nye muligheder:

– Her har vi indrettet lokalerne fleksibelt, så de kan blive større, vi har store lokaler, hvor flere klasser bliver undervist samtidig, vi har et stort projektværksted og vi har flytbare møbler i alle lokaler, fortæller Gitte Transbøl.

Undervisning har ændret sig

I Vejle på Rødkilde Gymnasium er der heller ikke meget plads tilbage at gøre godt med.

– Vi har en meget større belægningsprocent, siger rektor Hans Erik Duschek-Hansen. Ifølge ham fylder kombinationen af det almindelige skema og forskellige brobygningsprojekter med grundskolen lokalerne op frem til kl. 15.30.

Undervisningen ser ifølge Hans Erik Duschek-Hansen også meget anderledes ud, end den gjorde engang. Den går på tværs af eksisterende lokaler. Eksempelvis i fysiklokaler, hvor hold af 1.g’ere og 3. g’ere laver forsøg samtidig, mens resten af klasserne undervises i andre lokaler.

I gang i kælderen

Og så er skolen i gang med at udnytte de sidste kvadratmeter – i skolens kælder, som man laver om til et såkaldt FabLab.

– Det bliver værksteder, hvor eleverne – kreativt og innovativt – skal arbejde med deres ideer. Det kan f.eks. være, at man udvikler en drone eller en raket på baggrund af noget fysikundervisning. Tanken i FabLab er desuden, at man skal have mulighed for at arbejde sammen med folk udefra, siger Hans Erik Duschek-Hansen.

Potentiale om aftenen

En enkelt mulighed for at udnytte Rødkilde Gymnasiums bygninger bedre ligger om aftenen.

– Personligt synes jeg godt, vi kunne stille faciliteter til rådighed i aftentimerne. F.eks. kan jeg forestille mig forskellige efteruddannelsesaktiviteter, siger Hans Erik Duschek-Hansen.

Forum for undervisning

Kun at udnytte rummene 50 pct. af tiden er heller ikke situationen hos rektor Eigil Dixen, Egaa Gymnasium. Her er udnyttelsesgraden markant højere.

– Tallet svarer ikke til vores oplevelse af virkeligheden. Vi har ikke eksakte tal, men jeg vurderer, at vi i dagtimerne udnytter rummene 85 pct. af tiden, siger han.

Egaa Gymnasium er i to etager, hvor der bl.a. i stueetagen er kontor, kantine og faglokaler og på 1. salen er der 20 almindelige undervisningslokaler. I gymnasiets midte er der et stort cirkelformet, åbent rum, hvor der også undervises.

– Vi har i det hele taget meget undervisning i åbne områder. Alle lokaler vender ud mod området, vi kalder forum. Det er tænkt ind i skolens arkitektur, så eleverne bedre kan arbejde i grupper, og alle gangarealer er fyldt med små arbejdspladser til eleverne. Vi har også et fysisklokale i det åbne rum, hvor eleverne godt må lave visse typer forsøg, forklarer Eigil Dixen.

Aftenpedeller

Egaa Gymnasium er desuden et åbent rum på en anden måde:

– Vi har normalt åbent til kl. 20 eller om nødvendigt til kl. 22. Pedellerne går hjem kl. 17, og så har vi nogle studerende, vi kalder for aftenpedeller, og det betyder, at vi kan have arrangementer af forskellig slags, herunder f.eks. offentlige foredrag, i aftentimerne, fortæller Eigil Dixen.

Foto: Egaa Gymnasium. Undervisning i åbne rum.