8: Ugens overblik

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

På danskegymnasier.dk giver vi hver fredag læserne et hurtigt overblik over historier fra gymnasieverdenen, som i ugens løb har optaget medierne.

Samarbejde

Ifølge direktør Stina Vrang Elias, DEA, kan institutioner inden for ungdomsuddannelserne, specielt i de tyndt befolkende områder, blive tvunget ud i sammenlægninger. Mange skoler kæmper imod konsekvenserne af faldende årgange, og derfor er det nødvendigt med diskussionen nu. Ellers risikerer man, at fusionerne sker af økonomisk nød uden en ordentlig dialog om, hvad man skal bruge hinanden til, lyder det i Nordjyske Stiftstidende 18. februar. Det er desuden beskrevet, hvordan afgående direktør for Frederikshavn Handelsskole, Svend Kobberup, er interesseret i et tættere samarbejde mellem de gymnasiale uddannelser i byen, som ifølge ham kan give både stordriftsfordele og fordele for eleverne.

Læs også temaet Alene og sammen på danskegymnasier.dk

Filosofi

I Information 21. februar foreslår gymnasielektorerne Jan Maintz og Mads Rangvid, at man indfører filosofi i gymnasiet. De to henviser til den diskussion, som bl.a. uddannelsesministrer Søren Pind (V) har sat i gang ved at introducere ideen om et nyt filosofikum på universitetet og partiet Alternativets forslag om ”praktisk filosofi” i folkeskolen. ”Jamen, hvorfor løse problemet et andet sted, end hvor det er? Hvorfor ikke løse det i gymnasiet, som netop er sat i verden for at realisere almendannelsen? ” spørger de to lektorer.

Stoffer

En lille del af den danske ungdom bruger stoffer til at gøre festerne vildere, skriver Berlingske 22. februar. Til avisen fortæller bl.a. en 2. g’er om en gallafest på gymnasiet med lancier, alkohol, cigarer samt kokain på toilettet. De unges oplevelser ses i lyset af de seneste rapporterede historier om stoffet MDMA. Ifølge professor Mads Uffe Pedersen, Aarhus Universitet, er hash stadig det mest udbredte rusmiddel og derefter kommer såkaldt centralstimulerende stoffer som kokain, ecstasy og MDMA. ”Generelt er her tale om stoffer, man oftest tager på weekendbasis. Men man kan også godt blive afhængig af centralstimulerende stoffer som kokain og amfetamin, ” siger han til avisen.

/fgb

Uge 7

Fravær

Fraværet i det almene gymnasium er så højt, at det næsten svarer til, at eleverne er væk fra skole en dag hver anden uge, skriver Berlingske 10. februar. Det viser en stikprøve, som Undervisningsministeriet har gennemført, skriver avisen. Ifølge Danske Gymnasiers formand Birgitte Vedersø passer de fleste elever deres skole. ”Min opfattelse er helt klart, at gymnasierne skrider tidligere ind over for fravær, end vi gjorde før i tiden (…) Det er Generation Fornuftig, der går i gymnasiet i dag,” siger hun til avisen.

Profil

Berlingske skriver 12. februar, at Frederiksberg Gymnasium bliver profilgymnasium. Profilen hedder ”Kompetent medborgerskab – gymnasiet møder højskolen”. Rektor Maja Bødtcher-Hansen siger til avisen: ”Vi vil låne noget af højskolens evne til at gøre læring og viden til et menneskeligt projekt, i stedet for gymnasiet blot kommer til at handle om at sikre sig gode karakterer”. Men bl.a. Socialdemokratiet er utilfredse med Undervisningsministerens grønne lys til profilgymnasier, idet det vil betyde, at andre gymnasier skal bære en større integrationsbyde. ”Det er mystisk, at ministeren godkender Frederiksberg Gymnasium som profilgymnasium med lov til at udvælge og optage præcis de elever, de vil,” siger ordfører Annette Lind.

Forsøg

Aalborg Studenterkursus har fået ja til et forsøg, som går ud på at give afgangselever fra 9. klasse lov til at starte på en toårig stx. Det skriver Nordjyske Stiftstidende 14. februar. Forsøget skal ifølge avisen strække sig over fire år, og rektor Ole Droob siger bl.a.: ”Forskellen på den toårige stx, som vi udbyder, og den tre årige, de almene gymnasier udbyder, er, at der ikke er et tre måneder langt grundforløb, når man starter her.”

Uge 6

Opråb

Ved en reception for den nytiltrådte rektor Claus Madsen på Helsingør Gymnasium, tog bestyrelsesformanden og direktør i Operate Experience, Bo Søby Kristensen, ifølge Frederiksborg Amts Avis 6. februar bladet fra munden og sagde bl.a.: ”Du bliver rektor i udfordringernes tid på det almene gymnasium på grund af det forhadte og udfordrende omprioriteringsbidrag, som giver økonomisk pres på gymnasierne. ”

Udflytning

Borgmester Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune, skriver i Politiken 3. februar, at der i forbindelse med de statslige udflytninger af arbejdspladser er brug for politisk opmærksomhed om uddannelsesområdet. ”00’erne var centraliseringens årti, og i Faaborg mistede vi bl.a. politistationen, domhuset og sygehuset. Men også vore ungdomsuddannelser er blevet flyttet til de store byer på Fyn, og billedet er det samme landet over”.

Drop

Hver femte dreng dropper ud af en ungdomsuddannelse, skriver Fyens Stiftstidende 9. februar. Frafaldet er dobbelt så stort på erhvervsskolerne som på gymnasiet og forklaringen er bl.a. en skrantende trivsel på erhvervsskolerne, lyder forklaringen fra lektor Frans Ørsted Andersen fra Aarhus Universitet. ”Der mangler pædagogisk viden på erhvervsskoler og et grundigt stykke arbejde med elevernes trivsel”, siger han.

Loft

Borgerforslaget om at fjerne uddannelsesloftet er på forhånd afvist af flere partier, skriver Jyllands-Posten 9. februar. 50.000 underskrifter udløser en behandling i Folketinget og det fik forslaget om at fjerne uddannelsesloftet, som begrænser dobbeltuddannelse, samlet på 13 dage. Blandt forslagsstillerne er DGS, hvor formand Jens Philip Yazdani siger til avisen: ”Jeg håber, at fordi det er danmarkshistoriens første borgerforslag, at politikerne ikke bare skyder det i sænk, men at de rent faktisk lever op til demokratiets idealer om at lytte til, hvad borgerne siger. ”

Uge 5

Kontrol

På nogle gymnasier og erhvervsuddannelser er et mindretal af eleverne udøvere af religiøs og social kontrol, skriver Berlingske 31. januar. Der er tale om en undersøgelse, som organisationer på gymnasieområdet kritiserer for ikke at være repræsentativ. Ministeren siger bl.a.: ”Resultaterne understreger behovet for, at demokrati og rettigheder i højere grad skal være en del af ungdomsuddannelserne. Derfor ser jeg også frem til at modtage anbefalinger fra det dialogforum for demokratisk dannelse, som jeg har nedsat”.

Til bladet gymnasieskolen.dk 1. februar siger formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier: ”Det er helt centralt for vores uddannelser at lykkes med den opgave. Vores anke i forhold til undersøgelsen er, at billedet bliver for forenklet, hvis vi kun mener, at det er ikke-vestlige unge, der mangler demokratisk dannelse. Vores skoler oplever af og til udfordringer med den demokratiske dannelse, også når etnisk danske elever viser ekstremistiske holdninger eller intolerance over for andres værdier. Det vil vi gerne tackle som led i vores dannelse af de unge, og det synes vi også, at vi lykkes ret godt med.”

Uddannelse

Formand Bente Sorgenfrey, FTF og leder af De Radikale Morten Østergaard skriver om ”Uddannelse som billet til fremtiden” i Jyllands-Posten 27. januar. Heri hedder det bl.a.: ”Det er en stor fejl at tage uddannelse for givet. Lige nu skærer regeringen hårdt i uddannelsernes bevillinger. Det får konsekvenser – for kvaliteten af den uddannelse, vores unge kan få (…) lige præcis nu har vi altså brug for, at uddannelse og kompetenceudvikling på alle niveauer bliver opprioriteret, ikke beskåret.”

Sprogcamp

Traditionen tro har der været sprogcamp på Hjørring Gymnasium og HF, hvor 174 elever fra 44 gymnasier ifølge Nordjyske Stiftstidende 28. januar har fordybet sig i engelsk, fransk, spansk, italiensk, tysk og kinesisk. Rektor Elsebeth Gabel Austin siger i den forbindelse bl.a. til avisen: ”Vi ser universiteter lukke de små sprog ned, og elever dropper sprog, fordi de hører, at man skal satse på noget andet. Meget snart får vi et stort problem, hvis der ikke rekrutteres flere dygtige elever til sproguddannelserne. ”

Uge 4

Fix

Det skal være slut med at købe sig til et 12-tal. Undervisningsministeren vil nu forbyde FixMinOpgave, som ellers har lukreret på at skrive opgaver for elever, skriver Berlingske 24. januar. ”Når jeg kigger på den stigende aktivitet, FixMinOpgave har, må jeg bare konstatere, at det her er så alvorligt, at vi bliver nødt til at se på, om vi kan indføre et forbud, siger Merete Riisager til avisen.
Folkene bag tilbuddet om snyderi med opgaver fortæller til Berlingske 25. januar, at forældrene ofte selv finansierer eller direkte bestiller snyderiet. Hos Danske Gymnasier – på linje med andre organisationer på området – er man ikke vidende om, at der er forældre involveret. Formand Birgitte Vedersø siger til avisen: ” Hvis det er rigtigt, at forældrene betaler, er det dybt problematisk”.

IB

Rektor Momme Mailund, Kolding Gymnasium, har i over to år kæmpet for en ny omregningsmetode for karaktersystemet på internationale gymnasielinjer – et system, som her går fra 1 til 7. Og nu er det så via den nye omregningsmetode blevet en anelse lettere for IB-eleverne at komme ind på videregående uddannelser, skriver Jydske Vestkysten 22. januar.

Fordeling

Gymnasier kan få dispensation til at fordele tosprogede elever, men på den københavnske vestegn kan man ikke bruge denne mulighed til noget, skriver Jyllands-Posten 24. januar. Andelen af tosprogede elever i området er så høj – 70 pct. i 1.g-klasserne – at det ikke giver mening, at gymnasierne bytter elever. Rektor Mogens Andersen, Høje-Taastrup Gymnasium og formand for fordelingsudvalget Storkøbenhavn Vest, siger til avisen: ” Andelen af tosprogede stiger blot, så længe ministeren ikke kommer med en løsning. Og jo mere jeg taler om det her i pressen, desto værre bliver det. ” 26. januar skrev Berlingske om et forslag fra S, SF og R, som betyder, at andelen af elever med udenlandsk baggrund på det enkelte gymnasium ikke overstiger 30 pct. Hertil sagde ministeren bl.a.: ”Jeg er dybt betænkelig ved, at laver indgreb, der betyder, at danskerne skal integrere indvandrere ved at give afkald på deres rettigheder til at vælge skole og gymnasium.”

Fusion

Ugeavisen Ribe skriver 23. januar om fusion mellem Handelsgymnasiet Ribe og Ribe Katedralskole. Sidstnævnte vil dermed kunne udbyde foreløbig fem uddannelser: Eud, hhx, eux, stx og hf. ” Det har været en fornøjelse at stå i spidsen for at få denne fusion gennemført. Der har været opbakning i kommune, region og ministerium, og jeg fornemmer også, at lærere og elever er begejstrede, siger rektor Kristian Bennike til avisen.

Læs Ungdomsuddannelser i Ribe flytter sammen

Rygter

Politiken bringer 25. januar en historie om, at omtrent hver fjerde i alderen 13 – 17 år har oplevet, at der bliver spredt rygter om deres sexliv på nettet (24 pct.) og næsten ligeså mange (22 pct.) har modtaget uønskede sexuelle foto eller beskeder. Tallene stammer fra en ny undersøgelse af Red Barnet, hvor Line Sjögren, der sidder i rådgivningsfunktionen sletdet.dk, bl.a. siger til avisen: ”Der er behov for, at vi voksne får mere viden, så vi ved, hvordan vi taler om det med de unge. ”

/fgb

Uge 3

Ungdomsuddannelsen

Direktør Annette Vilhelmsen, Tietgen, skriver i altinget.dk 15. januar, at tiden måske er til én ungdomsuddannelse til fordel for stx og eud. ”I praksis tales der om to arbejdsmarkeder: ét for de unge, der tager erhvervsuddannelser, og ét for de unge, der tager studieforberedende uddannelser. For mig at se er der mange flere arbejdsmarkeder, og de blandes alle sammen. Ingen tager uddannelse, som ikke på et eller andet tidspunkt skal føre til ansættelse, forskning i, oprettelse af iværksætteri, ledelse eller andet på enten det private eller det offentlige arbejdsmarked (…) Lad os tage opgøret med de falske modsætninger. De unge bliver ikke gladere for erhvervsuddannelserne, fordi der føres hetz mod gymnasiale uddannelser. ” Formand for KL’s Børne- og kulturudvalg, Leon Sebbelin (R), skriver på altinget.dk 18. januar, at ”det er nødvendigt med en større sammenhæng i uddannelsessystemet, så erhvervsuddannelserne og gymnasievejen ikke ses som to separate spor. ”

Monitorering

Et nyt såkaldt monitoreringsværktøj skal fra sommeren 2019 kunne afsløre og dokumentere snyd på elevernes computere ved eksamen, skriver Berlingske 16. januar. Det er partierne bag gymnasiereformen, som har besluttet sig for, at der skal udvikles en løsning, som skal være gratis for skolerne.
Dr.dk skriver 16. januar, at 20 gymnasier indfører elektronisk overvågning. På Ørestad Gymnasium vil man til terminsprøver i februar og marts forsøge sig med programmet ExamCookie. Rektor Allan Kjær Hansen siger: ”Vi håber, at programmet kan afsløre nogle af dem, der forsøger at snyde. Vi forventer også, at programmet vil have en afskrækkende virkning, så eleverne forstår, at det ikke kan betale sig at snyde.”

Læs Monitoreringsværktøj undervejs til prøver

Uge 2

Uddannelsessystemet

Uddannelsessystemet er vores vigtigste samfundsudfordring i 2018, lyder opråbet fra CEO Anders Dons, Deloitte Nordic i Berlingske 6. januar. Han skriver bl.a. ”I Deloitte har vi netop interviewet over 100 danske ledere for at få deres perspektiv på Danmarks fremtid. – Fire ud af fem peger på, at Danmarks største udfordring er en forbedring af vores uddannelser fra folkeskolen til universiteterne. Fire ud af fem! Jeg kunne ikke være mere enig… (…) Vi har ikke alle svarene på vores største udfordringer. Men det er tydeligt, at vi skal have en langt stærkere kobling af uddannelsesverdenen og erhvervslivet. Og det kræver en fælles indsats. Deloitte og tænketanken Kraka vil i foråret gå mere i dybden med at analysere uddannelsesområdet og udkomme med nye analyser og fakta.”

Etnicitet

På 13 gymnasier er der flertal af elever med enten indvandrerbaggrund eller ikke-vestlig oprindelse skriver Ekstra Bladet 6. januar. Tallene stammer fra Danmarks Statistik, og til avisen siger formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier bl.a.: ” Vi skal løfte opgaven i fællesskab med at uddanne de unge. Og i fællesskab mener vi, at det vil være rigtig hensigtsmæssigt, at fordelingen af unge med svage forudsætninger er nogenlunde jævn. ” Hun glæder sig samtidig over, at mange unge med en anden etnisk baggrund end dansk får en studentereksamen og læser videre.
I et åbent samråd om fordeling af elever, står det ifølge berlingske.dk 7. januar klart, at der er intern uenighed i regeringen om spørgsmålet om ”de etnisk og religiøst opdelte gymnasier”. ”Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det tager for lang tid med at finde en løsning, ” sagde integrationsminister Inger Støjberg, men undervisningsminister Merete Riisager er citeret for at sige: ”Man kan være utålmodig på hinandens vegne. Jeg kan også tit blive utålmodig med udlændinge- og asylpolitikken. ”

Ulovligheder

Politiken følger 8. januar op med historien om ulovlig brug af cpr-numre i forbindelse med trivselsmålinger. Ifølge avisen sker det i 10 kommuner, at man laver et såkaldt bekymringsskema” om grundskoleelever på baggrund af disse undersøgelser. Undervisningsminister Merete Riisager siger til avisen: ” Det er helt forkert. Borgerne skal have sikkerhed for, at de oplysninger, som deres børn giver, også bliver brugt på den måde, som de er blevet stillet i forventning. ”

Mor

Formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier, har i altinget.dk 12. januar samlet op på en lang debat om unges uddannelsesvalg, hvor der, som hun skriver, er blevet uddelt øretæver til gymnasierne. ”Gymnasierne har – sammen med de mødre, der tilsyneladende lokker, presser og tvinger deres børn ind på de gymnasiale uddannelser – stået forrest i køen til verbale tæv, ” skriver hun og fortsætter bl.a.:” For eksempel fokuserer flere indlæg på, at ungdomsuddannelsesvejlederne ensidigt favoriserer gymnasierne, når de skal hjælpe eleverne til at finde videre i uddannelsesjunglen. Det er decideret forkert.”

Aarhusmodel

Elever fra 10 forskellige boligområder vil i fremtiden blive jævnt fordelt på byens syv gymnasier, skriver JP Aarhus 12. januar. Det er ifølge avisen konsekvensen af en aftale om fordeling, som er indgået af samtlige stx-rektorer i Østjylland. Formanden for det lokale fordelingsudvalg, rektor Dorte Fristrup fra Aarhus Statsgymnasium, siger bl.a. til avisen: ”Vi håber, det her giver en mere ensartet elevsammensætning skolerne imellem.”

Uge 1

Anmeldt

Mindst to forældre har anmeldt Undervisningsministeriet til Politiet for at overtræde persondataloven. Det er sket i forbindelse med trivselsundersøgelser, baseret på cpr-nummer. En af forældrene, Ludvig Lohse, siger til Politiken 3. januar: ”At folk vælger at overdrage deres personlige data til Facebook og Google, er deres valg. Men denne sag tager retten til privatliv til et andet niveau, når staten tilsyneladende ’ejer’ vores børns private tanker og følelser. Det er meget alvorligt og foruroligende. ” Undervisningsminister Merete Riisager har ifølge avisen sat trivselsmålingen i folkeskolen i bero og vil drøfte sagen med forligskredsen – også bag gymnasieforliget.

Campus

Fremtidens læger, mekanikere, antropologer og tømrere går efter sommerferien på et campus, som favner syv forskellige ungdomsuddannelser, skriver Fyns Amts Avis 4. januar. Rektor Henrik Vestergaard Stokholm siger bl.a. til avisen: ” Vi er i år ét på campus, hvor vi skal give 1.200 elever et tilhørsforhold (…) Det er en meget mangfoldig skole, og det er helt sikkert en fordel, at vi ikke kun er et gymnasium eller en erhvervsskole, men samler det bedste fra begge verdener. ”

Hf

De unge skal snart vælge ungdomsuddannelse, og i flere medier har der i den forbindelse været fokus på den nye hf. I Randers Amtsavis 5. januar fylder de konkrete muligheder for også at læse videre efter hf hos de unge: ”Jeg har været meget i tvivl, fordi jeg længe har tænkt, at jeg skulle på universitetet og læse statskundskab, men lige nu vurderer jeg, at det er mest realistisk med den pædagogiske retning, fortæller 16-årige Rebecca Marie Pedersen til avisen. Mads Hjulmann Mølgaard har valgt uni-fagpakken hos Randers HF og VUC fordi, ”det giver flere muligheder, når jeg skal vælge en videregående uddannelse, ” siger han.