Udfordringer for ny uddannelse

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Eux er blevet evalueret og en styrkelse af fagene trænger sig på.

Eux, der både giver erhvervskompetencer og generel studiekompetence på niveau med en toårig gymnasial uddannelse, er netop blevet evalueret.

Evalueringen peger bl.a. på, at ”mange lærere oplever, at det er svært at nå de faglige mål, særligt i de gymnasiale fag”. Samtidig tyder det på, at ” at elever på tekniske eux-forløb får signifikant lavere karakterer end htx-elever, når der ses på gennemsnit af alle fag såvel som karakterer i dansk og matematik B specifikt”.

Usikkerhed om niveau

– Det er noget, man skal rette op på. Det efterlader usikkerhed om, hvorvidt man opnår det faglige niveau i de gymnasiale fag, siger formand Anne-Birgitte Rasmussen, Danske Gymnasier, i en kommentar til evalueringen.

Den nye uddannelse har desuden svært ved at holde fast i de unge. Frafaldet er mindre end på eud, men stadig stort – alene i grundforløbet falder 23. pct. af eleverne fra efter et år.

Evalueringen, er sket som led i erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 er foretaget af Rambøll Management Consulting i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol. Den er baseret på data fra spørgeskemaer med elever, lærere, ledere og virksomheder, 184 interviews fra 12 caseskoler samt registerdata. I evalueringen peges der endvidere på, at ”alle resultater skal læses med forbehold”.