Stabile søgemønstre, men færre elever på stx

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Søgningen til de gymnasiale uddannelser har de seneste år ligget stabilt. Men et mindre fald i søgningen til stx kombineret med et fald i antallet af elever, der forlader grundskolen, betyder færre elever på stx.

I år søger ca. 45 pct. af eleverne, der forlader grundskolen mod stx. Søgningen til samtlige gymnasiale uddannelser har de seneste år ligget mellem 73 og 74 pct. Søgningen til stx alene er for andet år i træk reduceret; andelen er faldet med 1,2 pct.point siden sidste år. Det viser tal fra Undervisningsministeriet.

– Det er overordnet set svært at være ked af, at de unge fastholder gymnasiet som et valg, der sikrer dem en bæredygtig uddannelse, siger Danske Gymnasiers formand Anne-Birgitte Rasmussen.

Svært med færre elever

Men antallet af elever, der afslutter 9. og 10. klasse er faldet med ca. 3,5 pct. i forhold til sidste år. Der er altså færre unge, der søger stx direkte fra grundskolen. Antalsmæssigt er faldet på ca. 5,9 pct. fra 2016 til 2017.

Selvom søgemønsteret altså ikke er ændret markant de seneste år, rammes stx-gymnasierne dermed af en reel tilbagegang af elever på næsten seks pct. Tilbagegangen rammer, endnu inden karakterkravet er trådt i kraft.

– Færre elever vil gøre det ekstra svært for enkelte skoler, fordi skolerne samtidig rammes af hårde besparelser, siger Anne-Birgitte Rasmussen. På regionsniveau er søgemønstrene relativt stabile i forhold til sidste år. Dog er søgningen til de gymnasiale uddannelser under eet faldet med 1,3 pct.point i Midtjylland. I Nordjylland er antallet af afgangselever faldet med otte pct. og søgningen til de gymnasiale uddannelser er derudover faldet med 0,4 pct.point.

Hf går frem

Med gymnasiereformen er hf-uddannelsen fornyet. I år er det første gang, at 9. klasseeleverne har mulighed for at søge direkte ind på hf. De netop offentliggjorte søgetal viser, at 12 pct. af de der søger hf, i år kommer direkte fra 9. kl. Samlet set er søgningen til hf steget med 0,6 pct. point.

– Det er glædeligt med den positive modtagelse og den store interesse for den nye hf-uddannelse allerede på nuværende tidspunkt. Det ny hf er en spændende og ambitiøs uddannelse med fagpakker, feedback, praktikforløb og kombinationen af det alment dannende og professionsorienterede, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

 


 

søgeudvikling

Kilde: Undervisningsministeriet


Se også uvm.dk

Læs Danske Gymnasiers notat om årets søgetal