Skriftlige eksamener er digitale

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

2017 er året, hvor de fleste skriftlige eksamener skal foregå digitalt.

I disse uger bliver der holdt 71.918 skriftlige eksamener på landets almene gymnasier, som foregår digitalt. Eksaminandernes besvarelser bliver afleveret digitalt og gennemgår en virus- og plagiatkontrol, også karaktergivningen foregår digitalt.

Det er første år, hvor det inden for de fleste fag er obligatorisk at afholde den skriftlige eksamen digitalt. Enkelte skriftlige eksamener er undtaget, men vil næste år blive holdt digitalt.

Kilde: Undervisningsministeriet.