Rum ogrammer

Ny bog opfordrer skoler til at kortlægge rum og udearealer for at finde ledig plads til god læring. Gymnasier udnytter rummene fleksibelt og ser også muligheder i aftentimerne.