Praktikken får et nøk på hf

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

En ny praksisorienteret profil på hf sætter fokus på praktikdelen, mener rektor Henrik Nevers. Han savner dog ord om nye kompetencer i læreplanerne for eksamen.

Efter gymnasiereformen er det hf, som ændrer mest karakter. Den nye professionsorienterede profil kræver særlig opmærksomhed fra små udbydere, mener rektor Henrik Nevers, Roskilde Gymnasium, der har fulgt arbejdet med udarbejdelse af læreplaner på hf.

Kobling til det praktiske

– Ord i bekendtgørelsen handler simpelthen om, at vi skal sende elever i praktik og bruge noget fra omverdenen i skolens dagligdag, siger Henrik Nevers. Opmærksomheden skal ifølge ham således også rettes mod at få etableret et godt samarbejde med professionshøjskoler og erhvervsakademier, og mod, at eleverne kan komme i praktik på eksempelvis skoler, børnehaver, virksomheder og hos politiet.

– Der er formuleringer om, at undervisningen skal være teori- og videnbaseret, men koblet med noget praktisk, forklarer Henrik Nevers, der glæder sig til at arbejde med dette mere ”virkelighedsnære” hf.

– Det er godt, at praktikken har fået et nøk i forhold til den forrige bekendtgørelse, pointerer han.

Savner tydelighed om kompetencer

Henrik Nevers mener, at læreplanerne giver mulighed for at få nye kompetencer – de innovative, digitale, globale og karrieremæssige kompetencer i spil. Og det med, at eleverne kan se teori omsat i praksis, er med til at motivere dem og styrke deres karrierelæring. Så kompetencerne er med – men:

– Man kunne godt have gjort det mere tydeligt, siger Henrik Nevers, der desuden savner ord om kompetencerne i forbindelse med eksamensformerne.

– Eleverne vil ikke rigtigt blive bedømt på, at vi arbejder med dem inden for disse kompetencer. Eksamensformerne er stadig relativt traditionelle, og det bliver svært med de nuværende eksamensformer at vurdere eksempelvis elevernes internationale og innovative kompetencer, siger han.

Hvor mange sider?

Ellers ser Henrik Nevers frem til, at arbejdet med de nye læreplaner for alvor går i gang efter sommerferien. Men skulle der endelig justeres på planerne inden høringsfristens udløb 27. marts, måtte det ifølge ham gerne indbefatte en lille rettelse om det med ”sidetal”.

– Vi kommer til at vende tilbage til nogle diskussioner om, hvor mange normalsider en film og en webside er, og det er et tilbageskridt, siger Henrik Nevers, der desuden selv er uddannet dansklærer.