Udvalget for pædagogiske ledere

Udvalget for pædagogiske ledere består af pædagogiske ledere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Udvalget for Pædagogiske Ledere er et permanent udvalg nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Udvalgets formål er at sikre en fortsat udvikling af de pædagogiske lederes arbejdsområde samt bidrage arbejdet med at udvikle de almengymnasiale ungdomsuddannelser.

Læs mere om udvalget

Arbejdsgruppen for digitalisering

Digitaliseringsudvalget består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler. Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Digitaliseringsudvalget arbejder med foreningens strategiske it-indsats. både i forhold til fag, pædagogik og læring og indenfor områderne organisation, administration og økonomi.

Læs mere om arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen for sprog

Bestyrelsen har nedsæt en arbejdsgruppe, der skal bidrage med strategier der imødekommer kommende mangel på sproglærere i fagene tysk og fransk.

Læs mere om arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen for censorudligning

Arbejdsgruppen for censorudligning består af ledere og administrative medarbejdere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Arbejdsgruppen er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er at udarbejde samt kvalificere modeller for censurudligning.

Læs mere om arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen for STX (gymnasiereform)

Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe om stx. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Læs mere om arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen for ledelsesudvikling

Arbejdsgruppen for ledelsesudvikling består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler, Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Gymnasieskolernes Lederforening. Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og udvalgets opgave er at kvalificere foreningens strategiske arbejde med lededelsesudvikling herunder Danske Gymnasiers kursusudbud.

Læs mere om arbejdsgruppen

Pædagogisk arbejdsgruppe

Bestyrelsen har nedsat en pædagogisk arbejdsgruppe, der i første omgang skal udarbejde forslag til nytænkning af samspillet mellem generelle, erhvervs- og studieforberedende kompetencer, herunder udfolde begrebet ”praksisnær” undervisning.

Læs mere om arbejdsgruppen

Fordelingsudvalg

Udvalget for fordelingsudvalgsrepræsentanter består af rektorer, der sidder i regionernes fordelingsudvalg.Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er, at komme med indspil til bestyrelsen i forhold til fordelingsprincipper.

Læs mere om udvalget

Arbejdsgruppen for HF (gymnasiereform)

Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen nedsætter bestyrelsen arbejdsgruppe om hf. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Læs mere om arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen for naturvidenskab

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal styrke naturvidenskab i stx. Arbejdsgruppen skal bidrage med forslag til indsatser, der sikrer, at det almene gymnasium fastholder sin position som naturlig leverandør af naturvidenskabelige studenter til de videregående uddannelser.

Læs mere om arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen for overenskomst 2018

Danske Gymnasiers bestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe, som skal drøfte ønsker til overenskomstforhandlingerne samt behov for implementeringsinitiativer.

Læs mere om arbejdsgruppen