Sekretariatet

Sekretariatet servicerer Danske Gymnasiers bestyrelse, understøtter foreningens interessevaretagelse og yder medlemrådgivning på en lang række områder.

Direktør

Helle Otte

Dir.tel. 3318 8263
Mobil: 2421 1281
E-mail: hot@danskegymnasier.dk
Arbejdsområder:
Bestyrelsesrådgivning
Interessevaretagelse
Policy- og strategiudvikling
Personaleledelse

Vicedirektør

Kirsten Overgaard Bach

Dir. tel. 3318 8268
Mobil: 2072 3640
E-mail: kob@danskegymnasier.dk
Arbejdsområder:
HR
Skoleledelse og –organisation
Offentlig forvaltning

Direktionssekretær

Karina Vittarp Gøling

Dir. tel. 3318 8261
Mobil: 2613 5353
E-mail: kvi@danskegymnasier.dk
Arbejdsområder:
Bestyrelsesbetjening
Medlemsbetjening
Økonomiadministration
Webmaster

Analysekonsulent

Niels Erik Kaaber Rasmussen

Dir. tel.: 3318 8273
Mobil: 2680 9492
E-mail: ner@danskegymnasier.dk

Kommunikationskonsulent

Stine Mandrup Lund

På barselsorlov

Dir.tel. 3318 8265
Mobil: 2425 3553
E-mail: sml@danskegymnasier.dk

Kommunikationskonsulent

Birgitte Vestermark

Dir.tel. 3318 8264
Mobil: 9395 9864
E-mail: biv@danskegymnasier.dk