Nytårsgaven: Et nyt hf

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Når de unge lige om lidt skal vælge ungdomsuddannelse, får de en helt ny hf-uddannelse at forholde sig til. Danske Gymnasier hilser det nye hf velkommen.

Ved nytårsskiftet kører Danske Gymnasier en kampagne med avisannoncer, som gør opmærksom på, at der med sommerens gymnasiereform er kommet et nyt hf – eller som Undervisningsministeriet formulerer det et ”moderne” hf.

Men hvorfor annoncerer Danske Gymnasier for hf?

– Fordi politikerne med gymnasiereformen meget modigt har nytænkt hf-uddannelsen og gjort et flot forsøg på at matche kravene på fremtidens arbejdsmarked. Kombinationen af det alment dannende og det professionsorienterede i det nye hf varsler en ny fleksibilitet i uddannelsessystemet, som spejler tendenser, vi ser i samfundet. Det er en spændende og ambitiøst tænkt uddannelse, som vi har stor tiltro til, siger formand for Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen.

Giver unge ro i maven

Hvad betyder det, at uddannelsen på en gang er både professionsorienteret og almen studieforberedende?

– Jeg oplever, at mange unge har svært ved at blive klog på, hvad de gerne vil, når de er færdige med en ungdomsuddannelse. Her er den store styrke ved det nye hf, at de unge undervejs i uddannelsen får nogle samtaler og forløb, som hjælper dem med at blive mere afklaret om, hvilken uddannelse, de efterfølgende kunne tænke sig at gå i gang med, siger hun.

Pakket og klart

HF-eleverne skal også arbejde med såkaldte fagpakker, og her mener Anne-Birgitte Rasmussen, at det er en god ide at pakke fagene, så de peger på det samfund, som de unge en dag skal være en del af.

– Det, at man pakker fagene på en bestemt måde, gør, at eleven får mulighed for at forfølge en særlig interesse – det kan f.eks. være inden sundhedsområdet eller økonomi. Samtidig får eleven viden om området og perspektiv på valget af fremtidig uddannelse, siger hun.

Stemningen hos unge

At man på hf får mulighed for at arbejde mere med elementer som virksomhedspraktik, projekter og karriereafklaring, passer ifølge formanden godt til den ”stemning”, hun oplever hos de unge.

– De unge er meget optagende af, hvad der sker i samfundet for tiden. Projektarbejde og virksomhedspraktik er ikke alene med til at gøre dem mere afklarede om deres fremtidige jobønsker. Det giver dem også lejlighed til at arbejde med problemstillinger, som rækker ud over skolebænken. På den måde kan de nærme sig arbejdsmåder, de senere støder ind i på arbejdsmarkedet. Det vil lære dem meget om det samfund, de skal blive en del af, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Hun oplever også, at mange unge er interesserede i miljø- og demokratispørgsmål.

– Deres interessefelt kan gå helt fra, hvordan man låner penge til en bil og til en nærmere afdækning af, hvordan man træffer beslutninger i organisationer, virksomheder og politisk. Der er en stor spændvidde. Og jo mere, de kan se, at de fag, de har valgt, kan være med til at afdække nogle af disse problemstillinger, jo mere lærer de, siger hun.

Teori og praksis går hånd i hånd

Nogle taler også om et mere praksisnært hf. Er det et godt ord?

– Ja. Men det betyder ikke, at man helt konkret skal ud og arbejde i f.eks. en børnehave. Det betyder, at hvis man interesserer sig for at arbejde med andre mennesker, og har et forløb med en børnehave, så går man f.eks. ned i børnehaven og undersøger, hvordan man arbejder med børnene og iagttager de forhold, som knytter an til fagene i sin fagpakke. Det kan være, at man har psykologi i sin fagpakke, og så ser man jo i børnehaven på, hvordan de ting, man har læst om i psykologi, faktisk virker, forklarer hun.

Med det nye hf får man dermed en ungdomsuddannelse, som orienterer sig mod brede professioner, for eksempel inden for natur og teknik, business eller som nævnt det pædagogiske felt.

Stor interesse

Danske Gymnasier kan allerede spore en stor interesse for det nye hf – også fra andre uddannelsesinstitutioner, som gerne vil udbyde uddannelsen. Hvordan ser du på det?

– Først og fremmest må man huske, at det nye hf – ligesom det gamle – fortsat er en bred almen uddannelse. Det er ikke en uddannelse, hvor man fra dag ét ved, hvad man skal være. Det alment studieforberedende er stadig en kerneværdi, som indebærer, at der er tale om en bred ungdomsuddannelse, som kan pege flere steder hen. Når erhvervsskoler derfor søger om at udbyde hf, er der tale om snæver, erhvervsrettet udgave af hf, som kun peger helt særlige steder hen, og det vil være stik imod intentionen med indholdet af den nye hf, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Hun tror på, at man om føje år vil se tilbage på indførslen af den nye hf på de almene gymnasier og sige, at politikerne så rigtigt.

I dagene 28. december 2016 – 1. januar 2017 kan man i en række landsdækkende og regionale aviser se annoncerne fra Danske Gymnasier. 

 

Her finder man hf