Naturvidenskabsstrategi som forpligter

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danskegymnasier.dk har talt med professor Jens Dolin om hans syn på forslaget til ny naturvidenskabsstrategi, som netop er blevet lanceret.

Et forsøg på at lave en ny national naturvidenskabsstrategi har set sommerlyset.

Strategien skal ”fremme børn og unges motivation for at vælge naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser og erhverv” – og det hele begynder med de såkaldte STEM-kompetencer; science, technology, engineering og mathematics.

Forpligtende samarbejdsaftaler

Strategien rummer 14 anbefalinger til, hvordan det skal ske, og en af anbefalingerne handler om, at eleverne skal opleve en naturlig overgang fra folkeskolen til gymnasiet inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag. Faktisk foreslås det, at grundskole og gymnasium forpligtes til at lave samarbejdsaftaler om det.

– Der har været massevis af gode brobygningsforløb. Gode projekter, som kører i en periode og så dør ud. Men det er ikke sket i en institutionaliseret form, som den vi nu lægger op til, siger professor Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU. Han har været medlem af det fem mand store formandskab bag forslaget til ny strategi.

Kendskab til hinanden

– I dag er det sådan, at lærerne i de to systemer ikke rigtigt ved, hvad der sker i hinandens systemer. Vi forestiller os derfor, at der er forløb i grundskolen, som bliver tilrettelagt sammen med lærere fra gymnasiet. Og omvendt; at noget af det, som sker i naturvidenskabelige grundforløb i gymnasiet, bliver lavet i samarbejde med grundskolelærere, så der bliver et godt overlap mellem de to systemer, siger han.

Forslaget til strategi er et resultat af den politiske aftale om styrkede gymnasiale uddannelser, som blev indgået i juni 2016. 33 interessenter, herunder bl.a. DA, LO, DI, KL og Danske Gymnasier har deltaget i arbejdet med den nye strategi. De 14 anbefalinger falder inden for tre temaer, som ifølge Jens Dolin drejer sig om at styrke sammenhæng og faglighed i uddannelseskæden, give et kompetenceløft til lærerne sammen med naturfagsdidaktisk forskning samt en koordinering af hele indsatsen.

Mere virksomhedssamarbejde

Der er ikke lagt op til, at der skal følge penge med strategien.

– Men vi gør meget ud af at beskrive, hvad god og motiverende undervisning er i de naturvidenskabelige og teknologiske fag. Og det handler bl.a. om autencitet, mere projektarbejde og mere virksomhedssamarbejde. Det sidste er ikke nyt, men det er noget, som virksomhederne nu vil forpligte sig til, lover Jens Dolin.

Vil løfte eleverne

Om strategien så vil føre til, at gymnasiet kan levere flere studenter til de naturvidenskabelig og tekniske uddannelser, er endnu for tidligt at sige. Men med en undervisning, som eleverne oplever som motiverende, kan man komme langt, mener Jens Dolin. Bl.a. kan man få flere unge med et c-niveau op på et højere niveau.

– Hvis man underviser på den måde, som vi beskriver i rapporten, så kan man også øge rekrutteringen til b- og a-niveauer inden for de naturvidenskabelige fag, siger han.

Ny læreruddannelse

Og så tror Jens Dolin meget på et kompetenceløft af lærerne – faktisk en helt ny læreruddannelse.

-Underviserne på gymnasiet er fagfagligt fantastisk dygtige. De har en kandidat eller bachelor i faget. Men en fagdidaktisk oprustning er vigtig. Vi har en lidt kontroversiel anbefaling om, at man skal overveje at lave en egentlig gymnasielæreruddannelse. Det skal ske uden at gå på kompromis med fagfagligheden, men på en måde så man i uddannelsen som kandidat kan tone sig mod at være underviser. Som det er nu, kommer alle ud og er cand. scient. i et fag, og kan så først derefter begynde at uddanne sig til gymnasielærer, siger han.

Ministeren nedsætter rådgivningsgruppe

Undervisningsminister Merete Riisager har fået overdraget anbefalingerne og har valgt at nedsætte en ”rådgivningsgruppe til naturvidenskabsstrategi”. Gruppen skal bestå af fem forskere og praktikere inden for undervisning i naturvidenskab, der skal rådgive ministeren om en kommende naturvidenskabsstrategi. Gruppen skal bygge videre på det fundament, som strategigruppen allerede har lagt med sine 14 anbefalinger.

Læs mere om rådgivningsgruppen

Læs strategigruppens anbefalinger