Naturlig kobling til virksomheder

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Unge vil se relevansen af naturfag, og derfor skal de møde rollemodeller fra virksomhederne, lyder det fra underdirektør Charlotte Rønhof, Dansk Industri.

Underdirektør Charlotte Rønhof, Dansk Industri, ser gerne, at flere unge får øjnene op for de naturvidenskabelige retninger i gymnasiet, for virksomhederne kommer til at mangle både naturvidenskabelige og ikke mindst tekniske kandidater, fortæller hun.

Det med at fange de unges interesse for de naturvidenskabelige retninger, er en opgave, som jo begynder i grundskolen. Men i brobygningen kan man også gøre noget, mener Charlotte Rønhof.

– Vi taber mange i overgangen, fordi de samfundsvidenskabelige retninger er blevet så uforholdsvis populære i forhold til behovet. Man kan godt få flere gjort interesserede i naturfagene ved at lave vedkommende og spændende brobygningsforløb. Og når de så begynder i gymnasiet, gælder det om at fastholde dem og få flere af dem til at vælge fag på A-niveau, siger hun.

Og så sætter Charlotte Rønhof også sin lid til gymnasiereformen:

– Vi vil være meget opmærksomme på, om reformen lever op til intentionen, og reelt styrker de naturvidenskabelige kompetencer, siger hun.

Det skal være relevant

Når Charlotte Rønhof skal spore sig ind på, hvordan man fra naturvidenskabeligt hold skal fange interessen hos de unge, siger hun:

– Den generation af unge, vi har med at gøre, stiller flere spørgsmål til undervisningen, end man gjorde i min generation. De vil vide, hvorfor man skal lære tingene. Det med at sætte undervisningen ind i et perspektiv, som handler om relevans, er vigtigt. De unge vil vide, hvorfor, de f.eks. skal lære fysik, og hvad man kan bruge det til. Koblingen til virksomhedernes praktiske brug af naturfagene og matematik betyder derfor meget, når man skal motivere eleverne til at gå videre med fagene, siger Charlotte Rønhof.

Tilbud fra virksomhederne

Hun ser desuden gerne, at gymnasierne og virksomhederne kommer tættere på hinanden.

– Der er allerede en del gymnasier, som er i det spor. Men da det måske heller ikke er så nemt for skolerne at komme i kontakt med virksomhederne, bliver gymnasierne nødt til at hjælpe hinanden med at systematisere den kontakt – f.eks. ved at ”genbruge” nogle af de eksempler på samarbejder, som findes, foreslår hun.

Charlotte Rønhof peger som eksempel på, at virksomheden Haldor Topsøe i Frederikssund har produceret undervisningsmateriale, som ikke kun er forbeholdt gymnasier, som bor i nærheden. Hun nævner også, at man på engineerthefuture.dk kan trække på et landsdækkende korps af ingeniører, som tager ud på skolerne og fortæller om det, de arbejder med på virksomhederne. Hun opfordrer skolerne til at gøre brug af tilbuddet:

– Det er vigtigt for eleverne at mødes med den slags rollemodeller, der arbejder med faget, siger Charlotte Rønhof.

Find en ingeniør på engineerthefuture.dk