Luk op for dannelsen

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

For formand Anne-Birgitte Rasmussen, Danske Gymnasier, handler den kommende politiske sæsons udfordringer om at få gymnasiereformen til at fungere, om at imødegå økonomiske nedskæringer og tale vigtigheden af uddannelse op. Og så opfordrer hun kollegerne til at tænke tanker om dannelse.

Et nyt skoleår og en ny politisk sæson er i gang, og danskegymnasier.dk har bedt formand Anne-Birgitte Rasmussen give et bud på tre vigtige politiske udfordringer i efteråret.

– For det første gælder det om at få reformen skudt bedst muligt i gang. Det er noget, rektorerne har meget fokus på, og vi har desuden fokus på det i en række arbejdsgrupper i Danske Gymnasier, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Der er brug for uddannelse

– Dernæst bliver det vigtigt for Danske Gymnasier at imødegå den meget forunderlige italesættelse af uddannelse, som sker for tiden. En italesættelse, som handler om, at uddannelse åbenbart ikke er særligt vigtigt for os i Danmark – og det er forkert. Vi skal have vendt den måde at anskue uddannelse på, siger hun og peger bl.a. på, at man i Dansk Folkeparti og hos Socialdemokraterne hører røster om, at unge ikke har brug for uddannelse men et arbejde.

– Det er en fejlslutning, som vi bliver nødt til at adressere og gerne sammen med samarbejdspartnere fra andre ungdomsuddannelser. Vi skal simpelthen have gjort op med ideen om, at de unge bare lige kan gå ud og arbejde. Det er ikke muligt for et ungt menneske at klare sig selv uden en form for uddannelse. Vi skal derimod sørge for, at der er tilbud til alle unge om at få en ungdomsuddannelse, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Nye krav kræver økonomi

En tredje stor udfordring er det fortsatte pres på gymnasiernes økonomi.

– God uddannelse kræver, at der er midler til lærerne, så de kan tage hånd om de enkelte elever. Vi står i en situation, hvor mange unge oplever det at gå i skole som værende stressfyldt – hvor de oplever, at de ikke har et sundt ungdomsliv, hvor de hviler i sig selv og fungerer godt i dagligdagen, siger Anne-Birgitte Rasmussen og fortsætter:

– Vi skal blive bedre til at støtte de unge mennesker. Det er en kæmpe udfordring, når vi samtidig står overfor fortsatte nedskæringer. Vi vil se gymnasier rundt omkring, der som følge af nedskæringerne får svært ved at klare sig, siger hun.

Gang i det digitale

– Vi har også brug for, at der sker et løft på hele det digitale område. Lærerne skal blive bedre til dette, og vi skal blive bedre til at udnytte de muligheder, som findes på området. Men det kræver investeringer på skolerne og et kompetenceløft af lærerne. Og her vil det klogeste jo være at stoppe nedskæringerne og bruge nogle penge på at få sat gang i det digitale område, siger hun.

Det skal hun sige

Hen over sommeren har undervisningsminister Merete Riisager bl.a. talt om faglighed og dannelse til flere medier. Hvad skulle ministeren sige for at glæde dit hjerte som rektor og formand for Danske Gymnasier.

– Det vil da glæde mig, hvis hun anerkendte den kompleksitet, som ligger i opgaven i dag. Det at undervise unge mennesker er anderledes end tidligere. Det er andre krav, som bliver stillet til de unge mennesker. Derfor er det også vigtigt, at lærernes arbejde med at håndtere disse krav bliver mødt med anerkendelse. Det kan f.eks. være krav til de unge på det digitale område og krav om samarbejdskompetencer, siger hun.

– Man forventer, at unge, der går ud af gymnasiet, kan samarbejde, opsøge viden og blive ved med at udvikle sig, og det skal vi som skole og undervisere understøtte. Jeg kunne derfor godt tænke mig, at Merete Riisager har fokus på dette, og ikke kun på en mere traditionel opfattelse af faglighed, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Gang i visionerne

Endelig er Anne-Birgitte Rasmussen også optaget af det arbejde, som pågår i Danske Gymnasier, og som handler om at udvikle en ny vision for fremtidens ungdomsuddannelser. Her har hun et budskab til sine rektorkolleger:

– Vi arbejder på at udtænke et mere samlende tilbud til unge mennesker, så der bliver gode tilbud til alle unge. I gruppen af rektorer bliver vi i den forbindelse nødt til at være åbne over for at diskutere emner som f.eks. dannelse – være mere åbne overfor en forståelse af, at der til dannelse hører praktiske elementer og teoretiske elementer, og at de skal spille mere sammen, end de gør i dag. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at man tænker over, hvordan man får lukket dannelsesbegrebet op, siger hun.

/fgb