DANSKE GYMNASIER SØGER JURIDISK KONSULENT MED ERFARING I PERSONDATARET

Danske Gymnasier er en central uddannelsespolitisk aktør, som varetager gymnasieskolernes interesser dels gennem politisk interessevaretagelse og dels gennem direkte rådgivning af gymnasieskolerne. Vi er en medlemsorganisation for omkring 153 almene gymnasieskoler, der udbyder stx og to-årigt HF. De fleste gymnasieskoler er offentlige, men vi har også private gymnasier som medlemmer.

Vi søger en juridisk konsulent, der kan varetage vores medlemsskolers interesser på det persondataretlige område. Du vil som led i dit arbejde være i dialog med Undervisningsministeriet og øvrige samarbejdspartnere, herunder skolernes administrative fællesskaber.

Du vil i din ansættelse primært skulle arbejde med persondata, som knytter sig til personkredsen på gymnasieskolerne dvs. elever og medarbejdere. Du vil også få til opgave at sikre, at Danske Gymnasier fortsat overholder persondataretten. Dit arbejdsområde vil primært omfatte:

 • Rådgivning af vores medlemsskoler og deres administrative fællesskaber om implementering af persondataforordningen samt generel rådgivning om persondataret
 • Indgå i foreningens arbejde med tilrettelæggelse af seminarer og kurser for gymnasieskolerne med en persondataretlig vinkel
 • Udarbejde vejledninger, skabeloner og processer for overholdelse af persondataforordningen og national lovgivning
 • Være med til at sikre at Danske Gymnasier fortsat overholder persondataretten, samt stå for foreningens implementering af persondataforordningen
 • Varetage opgaver vedrørende datasikkerhed

Vi ser gerne, at du

 • Er cand. jur., der er bredt funderet i persondataretten
 • Har erfaring fra arbejde i en større politisk organisation samt har kendskab til den offentlige forvaltning
 • Har gode kompetencer til at rådgive og formidle både mundtligt og skriftligt, herunder undervisningserfaring
 • Har forståelse for IT systemer og data
 • Selvstændigt og i tæt samarbejde med dine kolleger, netværk og samarbejdspartnere kan bidrage til at skabe fælles resultater.

Vi kan tilbyde

 • Et meningsfuldt og spændende job med stor variation i arbejdsopgaverne og tæt kontakt til gymnasieskolerne
 • Udstrakt frihed i din opgaveløsning
 • En familievenlig arbejdsplads med en uhøjtidelig omgangstone.
  Stillingen er på 37 timer om ugen og ønskes besat snarest muligt. Stillingen er nyoprettet og er foreløbigt begrænset til 1½ år.

Ansættelsen vil ske på individuel kontrakt med udgangspunkt i overenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikerne.

Flere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vicedirektør Kirsten Overgaard Bach på tlf. 3318 8268 / 2072 3640 eller
direktør Helle Otte på tlf. 3318 8263 / 2421 1281.

Ansøgningen sendes pr. mail til mail@danskegymnasier.dk og skal være os i hænde senest 6. oktober 2017.

Vi forventer at holde samtaler i uge 41.