SØGER ØKONOMI- OG ANALYSEKONSULENT

Danske Gymnasier søger en skarp, engageret og initiativrig analysekonsulent med en solid viden om samfundsudvikling og økonomi og gerne med særligt kendskab til det uddannelsespolitiske felt.

Din vigtigste opgave er at udarbejde analyser, undersøgelser, prognoser og konsekvensvurderinger af den uddannelsespolitiske og -økonomiske udvikling med fokus på, hvordan det påvirker Danske Gymnasiers medlemmer. Dit arbejde skal danne evidensgrundlag for Danske Gymnasiers interessevaretagelse, medieindsats og understøttelse af medlemsskolerne.

Danske Gymnasier er medlemsorganisation for de uddannelsesinstitutioner, der udbyder de almengymnasiale uddannelser stx og toårigt hf. I foreningens sekretariat beskæftiger vi os både med politisk interessevaretagelse på alle områder af skolernes virkelighed og med direkte rådgivning af skolernes ledelser. Du kan læse mere om Danske Gymnasiers bestyrelse og sekretariat på www.danskegymnasier.dk.

Dine opgaver
Vi har brug for en kollega, som først og fremmest skal være sekretariatets ressource i forhold til analyseopgaver generelt og aktuelt med særligt fokus på gymnasiesektorens økonomi og institutionsstrukturelle forhold. Du bliver tovholder på foreningens arbejde både i forhold til tolkning af analyser fra andre aktører og udarbejdelse af foreningens egne undersøgelser og analyser i sektoren. Da gymnasierne i disse år er underlagt økonomiske besparelser og effektiviseringskrav, fylder økonomiområdet meget.

Dine kompetencer
Du er systematisk og analytisk tænkende, og du kan tænke et skridt frem i forhold til dagsordner, der er relevante for gymnasieskolerne. Du har et godt kendskab til offentlig økonomi og styringsprincipper. Du har erfaring med brug af værktøjer som Excel og gerne andre statistikværktøjer på højt niveau. Endelig arbejder du selvstændigt og trives i et lille miljø, hvor du er tæt på foreningens politiske ledelse og direktion i det daglige.

Vi forventer et højt fagligt niveau i opgavevaretagelsen og at du kan oversætte tal, statistik og analyser til et solidt handlingsgrundlag for Danske Gymnasier. Du er udadvendt og forstår at samarbejde.

Din erfaring
Det er en fordel, hvis du har erfaring fra arbejde i en større politisk organisation, fx et ministerium, en kommune eller en interesseorganisation. Du har politisk tæft, kender de bureaukratiske spilleregler og trives med dem. Du har en relevant akademisk uddannelse bag dig og du mestrer statistik og økonomi.

Ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Helle Otte på telefon 2421 1281 eller vicedirektør Kirsten Overgaard Bach på telefon 2072 3640

Stillingen er på 37 timer om ugen og ønskes besat snarest muligt. Ansættelsen vil ske på individuel kontrakt med udgangspunkt i overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Mærk din ansøgning ”ANALYSEKONSULENT” og send den elektronisk til mail@danskegymnasier.dk senest torsdag den 6. juli 2017.

Vi forventer at holde samtaler i uge 32.