SØGER STÆRK KOMMUNIKATØR

Danske Gymnasier har fokus på kommunikation og dialog med omverdenen. Vi ønsker at være den toneangivende uddannelsespolitiske aktør på gymnasieområdet og en aktiv og synlig medspiller i den uddannelsespolitiske debat i det hele taget – nationalt såvel som internationalt.

I sekretariatet for Danske Gymnasier søger vi en dygtig kollega, der kan hjælpe os med at fremme Danske Gymnasiers agendaer ved at skabe en klar kommunikationsmæssig sammenhæng i vore mange initiativer og styrke opbygningen af stærke og tillidsfulde relationer til vores interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du vil indledningsvis blive en del af et allerede igangsat strategiarbejde, men vil efterfølgende selvstændigt skulle betjene og understøtte formand og direktør med strategiudvikling og målrettet kommunikation rettet mod medier, meningsdannere, beslutningstagere, interessenter i almindelighed og foreningens medlemmer i særdeleshed.

Dine arbejdsopgaver

 • Producere og levere artikler og øvrige journalistiske produkter til fysiske og digitale medier
 • Udforme kommentarer til aktuelle uddannelsespolitiske og -faglige dagsordener
 • Løse løbende kommunikationsopgaver der understøtter kommunikationen til medlemmer og omverden.

Vi tilbyder

 • En spændende og familievenlig arbejdsplads, hvor du bidrager til at forløse Danske Gymnasiers strategiske potentiale gennem kommunikation og journalistik
 • En mulighed for at afprøve dig selv og din faglighed i tæt samspil med den politiske ledelse og med dygtige kolleger
 • En stilling som du selv kan være med til at forme.

Vi forventer

 • Du er en stærk kommunikatør med erfaring fra lignende stillinger
 • Du kan komprimere et kompliceret stof ned i et klart politisk budskab
 • Du kan lægge og gennemføre en presse- og kommunikationsstrategi
 • Du har mange gode ideer til, hvordan Danske Gymnasier bliver endnu stærkere på sammenhængende og dagsordensættende kommunikation og journalistik
 • Du er iderig og kan kommunikere på mange platforme
 • Du kan se og vinkle din kommunikation, så den både taler til medlemmerne og understøtter foreningens politiske interessevaretagelse – med udgangspunkt i vores vision og grundfortælling
 • Du er samarbejdsorienteret og ambitiøs på egne og dine kollegaers vegne.

 

Vi forestiller os, at du er uddannet journalist, cand.com eller lignende.
Du har i hvert fald mindst et par års erfaring med strategisk interessevaretagelse i en politisk organisation.

Ansættelsen vil ske på individuel kontrakt med udgangspunkt i gældende overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.
Øvrige oplysninger fås ved henvendelse til Helle Otte på tlf. 33188263 eller 24211281.

Ansøgning sendes pr. mail til mail@danskegymnasier.dk og skal være os i hænde senest den 15. juni 2017 kl. 12.00.

Tiltrædelse 1. august 2017.