Konference sætter fokus på nyt hf

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Lene Jeppesen vil fortælle om sine egne erfaringer med et professionsrettet hf.

På Københavns Åbne Gymnasium (KG) er de godt i gang med at omsætte lovens bogstav til konkret undervisning, når det handler om føre gymnasiereformen ud i livet. De kan trække på erfaringer fra tidligere skoleår og har i en årrække arbejdet målrettet med karrierelæring og professionskendskab.

Deres hf-elever har for eksempel besøgt Københavns Erhvervsakademi og professionshøjskolerne Metropol og UCC på Campus Carlsberg. Besøgene har givet eleverne indsigt i forskellige typer af videreuddannelse og har også givet dem uddannelseskompetencer, forklarer Lene Jeppesen, der underviser hf-eleverne i historie.

Med det nye hf skal alle fremover følge i KG’s fodspor og arbejde med en mere praksisorienteret toning af de enkelte fag. På samme måde kan andre hf-skoler trække på deres erfaringer med virksomhedssamarbejde.

Hjælp i vejledninger

Mere konkret stiller Undervisningsministeriets vejledning til læreplaner for kultur- og samfundsfaggruppen krav om, at undervisningen inddrager eksempler på en række professioners behov for forståelsen af kulturelle og sociale forskelle og kulturmøder. Og vejledningen til dansk giver eksempler på, hvordan eleverne kan anvende deres danskfaglige viden på en nytænkende og praksisnær måde ved for eksempel at arbejde med redegørelser for sagsfremstillinger, rapporter, hjemmesider eller informationsvideoer, som analyseres med fokus på modtagerrettet indhold, kommunikation og argumentation.

Også det er de allerede godt i gang med på KG.

– Eleverne har blandt andet brugt besøgene på Erhvervsakademier og professionshøjskoler til at gennemføre interview, lave problemformuleringer og i dansk har de helt konkret beskæftiget sig med ansøgninger og med at udarbejde et CV, siger Lene Jeppesen, der på konferencen vil fortælle om sine erfaringer med at udmønte professionsorienteringen i praksis.

/biv