Idræt B er klar til at blive skiftet ind

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Idræt B som led i en studieretning på stx skal genindføres, lyder det i et brev til undervisningsminister Merete Riisager fra 92 gymnasier. Ministeren vil have gymnasiereformen til at virke, men udelukker ikke, at forligskredsen igen på et tidspunkt skal se på sammensætningen af studieretninger.

En god og attraktiv mulighed for at samarbejde i en række fag, hvor idræt er et omdrejningspunkt, er forsvundet.

Sådan lyder kritikken fra rektor Jens Boe Nielsen, Nørre Gymnasium. Det, der som aftalt i gymnasiereformen forsvinder til sommer, er det almene gymnasiums mulighed for at tilbyde idræt på B-niveau som led i en studieretning på stx. Muligheden skal i stedet gælde htx.

God i kombination

92 gymnasier med engagerede idrætslærere og gode idrætsfaciliteter står uforstående overfor beslutningen. Jens Boe Nielsen, er en af de 92 rektorer, der netop har skrevet til ministeren om igen at få lov til at udbyde en studieretning idræt. Han siger:

– Sagen er, at det har været rigtigt fint at kunne kombinere idræt B med biologi eller samfundsfag i en studieretning. Noget, som stort set alle gymnasier har arbejdet med. Kombinationen har tiltrukket mange drenge, som jo har været efterspurgt. Og kombinationen har haft et naturvidenskabeligt touch, siger han.

Jens Boe Nielsen er glad for fortsat at kunne udbyde idræt C, men han mener ikke, at idræt C har den faglige tyngde, som skal til for at indgå i et samarbejde med f.eks. biologi. Det er muligt at udbyde idræt B som valgfag, men så udnytter man ikke de gode samarbejdsmuligheder, som B-niveauet i en studieretning rummer.

Faciliteter

Når politikerne ifølge Jens Boe Nielsen har villet flytte elever fra stx til htx ved at give htx muligheden for at udbyde idræt B, har de gjort regning uden vært. Han synes, det er meget fint, htx får muligheden, men peger på, at man ikke i samme omfang som stx, har de idrætslærere og idrætsfaciliteter, som skal til for at løfte opgaven.

– Hvis politikerne mener, at idræt er et godt fag til at tiltrække elever og koble forskellige fag, så er det besynderligt, at htx, som har dårligere muligheder for det, skal have muligheden fremfor et bedre rustet stx, siger han. Jens Boe Nielsen frygter derfor, at htx mange steder ikke har kapaciteten til at udbyde idræt B.

Bred opbakning

Ansøgningen fra de 92 rektorer støttes også af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) samt fire universiteter, som udbyder idræt.

– Mange elever, der har taget idræt B, er typisk engageret i den frivillige idræt, og nogle gange bliver de instruktører i den frivillige idræt, siger Jens Boe Nielsen.

I en støtteerklæring skriver formand Niels Nygaard, DIF, bl.a. at man ved at genindføre idræt B kan bidrage til at indfri regeringens, DIF´s og DGI`s egen målsætning om, at ”halvdelen af befolkningen skal være medlem af en idrætsforening, og at 75 pct. af befolkningen skal være idrætsaktive i 2025”.

Minister følger udviklingen

Men undervisningsminister Merete Riisager ryster ikke på hånden, selvom både gymnasier og idrætsverdenen nu i samlet flok rejser problemstillingen overfor hende. Hun peger på, at man fortsat vil kunne vælge idræt som valgfag på B-niveau.

– Men det er et væsentligt element i gymnasieaftalen, at mulige studieretninger skal være mere overskueligt, og derfor skal antallet begrænses. Jeg vil selvfølgelig følge udviklingen i gymnasiernes nye udbud af studieretninger, og hvilke studieretninger eleverne søger. Og så må vi i forligskredsen se på, om der på et tidspunkt skal ændres i for eksempel sammensætningen af de enkelte studieretninger. Men lige nu skal gymnasiereformen have lov at virke. Det er også det, jeg vil svare de gymnasier, der har skrevet til mig om idræt på B-niveau, lyder det fra Merete Riisager.