Her finder du foreningens høringssvar

Den 20. februar 2018

Høringssvar vedr. vejledningslov FGU

Høringssvar vedr. institutionslov FGU

Høringssvar vedr. FGU-lov

Den 30. november 2017

Høringssvar over bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Den 13. november 2017

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om en vis adgang til fordeling ud fra lokale forhold af elever til almene gymnasiale uddannelser

Den 7. november 2017

Høringssvar over udkast til forslag om lov om Studievalg Danmark

Den 23. oktober 2017

Danske Gymnasiers høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft)

Den 13. oktober 2017

Danske Gymnasier og Gymnasiernes Bestyrelsesforening fælles høringssvar over udkast til udstedelse af bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser gældende for elever, der starter gymnasial uddannelse efter den 1. august 2017

Den 21. september 2017

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på af handicap

Den 16. juni 2017

Høringssvar over bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv i de gymnasiale uddannelser

Den 23. maj 2017

Danske Gymnasier og Gymnasiernes Bestyrelsesforening fælles høringsvar over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer

Den 7. april 2017

Danske Gymnasiers høringssvar over udkast til bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering,  uddannelsesplaner og procedure ved valg af ungdomsuddannelse og bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 

Den 27. marts 2017

Høring over bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Den 25. januar 2017

Danske Gymnasier og Gymnasiernes Bestyrelsesforening fællesHøringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet)

Den 18. januar 2017

Danske Gymnasiers høringssvar over udkast til ny konteringsinstruks med tilhørende udkast til retningslinjer for formåls- og SKS-kontering

Den 13. januar 2017

Danske Gymnasiers høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2016/2017 og 2017/2018