Hf ipraksis

På en konference 6. september 2017 rettede Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Danske HF &VUC og og Danske Gymnasier spotlyset mod den nye professionsrettede hf. Politikere og eksperter gav deres bud på, hvordan man på den nye hf kobler teori og praksis.