Hf er dansk uddannelsespolitik når den er bedst

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Velbesøgt konference om det nye professionsrettede hf bød på både konkrete eksempler på praksisnær undervisning og politiske visioner.

Nationalmuseets festsal var fyldt til bristepunktet, da politikere, eksperter, uddannelsesdebattører, undervisere og studerende 6. september rettede spotlyset mod den nye hf.

Annette Lind (S) lagde ud med at konstatere, at det “alt i alt er en god reform,” der er kommet ud af de mange timers politiske diskussioner og ideologiske armlægninger om, hvordan det nye hf skal se ud.

Det virkede også til at være den generelle opfattelse blandt dem, der underviser efter reformen, og blandt de videregående uddannelser, som skal tage imod de elever, der i sommeren 2019 afslutter den nye hf.

Fokus på konferencen var i høj grad på, hvordan man udmønter det professionsrettede og det praksisnære i praksis og hvordan man binder teori og virkelighed sammen. Se slides fra konferencen.

Godt i gang

For Annette Lind var det afgørende at slå fast, at hf fortsat er en mønsterbryderuddannelse, som ikke låser eleverne fast på et bestemt uddannelsesniveau.

– Det er vigtigt, at hf kan bruges til alt, sagde hun og glædede sig over, at det professionsrettede er med til at bringe en kreativitet ind i undervisnngen, som er med til at fastholde eleverne på uddannelsen.

Netop ønsket om at mindske frafaldet på hf var et af målene med at reformere hf, og Anni Matthiesen (V) glædede sig over, at uddannelserne allerede er godt i gang med implementeringen.

– Vi er rigtig glade over at høre, at mange allerede har taget det nye hf til sig på en god måde, sagde hun med henvisning til de mange oplæg fra skoler, lærere og elever, som fortalte, hvad de enkelte skoler helt konkret gjorde for at koble teori og virkelighed og bygge bro mellem det, der foregår på hf-uddannelsen og det, som foregår på de videregående uddannelser.

– Nøgleordet for, at det her kommer til at fungere supergodt, er samarbejde, opsumerede Anni Matthiesen og pegede på, at det handler om, at hf uddannelser og videregående uddannelser rækker ud til hinanden for at sikre, at eleverne får en god overgang fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse, men også at uddannelsesinstitutionerne arbejder tæt sammen med det erhvervsliv, de ligger op ad.

Læreplaner mangler

Danske Gymnasiers formand Anne-Birgitte Rasmussen roste politikerne for både at have været pragmatiske og visionære, da de skabte hf-reformen, men hun understregede, at man ikke er i mål med reformen endnu.

– Der mangler fortsat læreplaner på fagpakkerne for 2. hf, og arbejdet med at udarbejde dem, må ikke blive tabt på gulvet, advarede hun.

Anni Matthiesen (V) erklærede sig enig i, at det er vigtigt at føre læreplanerne godt ud i livet, og hun understregede, at politikerne på tværs af de politiske partier har ansvaret for det sker.

/biv