Gymnasier vil være digitale frontløbere

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Regeringens digitale vækstpanel vil styrke de unges digitale kompetencer og peger bl.a. på, at faget informatik skal gøres obligatorisk. Fra Danske Gymnasier er ambitionen større. Man vil have det digitale ind i alle fagene.

Regeringens digitale vækstpanel har afleveret 33 anbefalinger til regeringen, som skal være med til at gøre Danmark til ”digital frontløber”.

– Vi har et godt udgangspunkt i Danmark for at gribe mulighederne og udnytte vores digitale styrkepositioner. Men det kræver, vi er proaktive, for hvis vi ikke handler hurtigt nok, risikerer vi at miste arbejdspladser og konkurrenceevne, siger formanden for panelet, koncernchef Niels B. Christiansen, Danfoss.

Kompetencer på dagsordenen

Anbefalingerne falder inden for fire områder, herunder et område, som handler om at styrke unges digitale kompetencer. Bl.a. foreslår panelet, at man gør informatikfaget obligatorisk på alle 3-årige gymnasiale uddannelser, herunder stx.

– Vi skal styrke elevernes digitale kompetencer, både kreativt og refleksivt, men ambitionen skal række længere end til et enkelt fag. Vi skal derimod have det digitale ind i alle fag, siger formand Anne-Birgitte Rasmussen, Danske Gymnasier. Hun peger samtidig på, at de kompetencer, de unge skal have, skal beskrives og justeres over tid og afprøves ved eksamen.

For at dette kan lykkes, lægger panelet også op til at styrke efteruddannelsen af lærerne.

– Her er det vigtigt, at man i kandidatuddannelserne på universitetet og i pædagogikum får indlejret de digitale aspekter, så lærerne bliver klædt på til at undervise de unge, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Strategi på alle skoler

Panelet vil desuden have alle uddannelsesinstitutioner til at ”udarbejde en forpligtende digitaliseringsstrategi, som forholder sig til, hvordan digitalisering skal indgå i undervisning og uddannelse, herunder etablering af nye fag. ”
-De fleste skoler arbejder allerede strategisk med digitalisering, og jeg opfordrer til, at alle kommer med på vognen. Når regeringen kommer med sin endelige digitale strategi, vil det være oplagt, at man på hver enkelt skole følger trop, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Pagt til tiden

Endelig bakker panelet op om regeringens ide om en teknologipagt, som ”kan engagere bl.a. virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer på konkrete indsatser for at matche erhvervslivets fremtidige efterspørgsel efter digitale og tekniske kompetencer. ”

-Vi deltager naturligvis gerne i arbejdet. Vi har mange gode eksempler fra gymnasieverdenen, som kan inspirere arbejdet i en teknologipagt, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil til efteråret lancere regeringens strategi for Danmarks digitale vækst på baggrund af panelets anbefalinger.


Folkemøde om digitalisering

Digitalisering er også på dagsordenen, når Danske Gymnasier tager til Folkemødet på Bornholm i perioden 15. – 18. juni 2017.  Torsdag den 15. juni kl. 13.00 inviteres der til debat på Allinge havn under overskriften: DK i den digitale førertrøje – kan uddannelserne holde trit?