Gode læreplaner sikrer elevernes læring

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Det er op over.

Om godt fire måneder begynder en ny hverdag for os på de almene gymnasier. Gymnasiereformen vil til den tid være omsat i skemaer og strukturer, men det er læreplanerne, der sætter rammerne for elevernes læring. Eleverne skal være så godt forberedte som muligt på den fremtid, som venter, til deres videre studier og til aktiv deltagelse i hele samfundet.

Måden, de nye ting i gymnasiereformen skal føres ud i livet, er beskrevet i loven og i de læreplaner og i den nye fælles bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, som i øjeblikket er i høring frem til 27. marts og træder endeligt i kraft per 1. august.
I en arbejdsproces, hvor det handler om at få de mange gode tanker fra aftalen ført ud i livet for det enkelte fag, kan der gå ting tabt. Derfor opfordrer Danske Gymnasier til en sidste finpudsning af læreplanerne, så de støtter op om reformens tanker og intentioner.

Danske Gymnasier anbefaler, at der bliver udarbejdet en tværgående, forpligtende ramme for det flerfaglige samspil samt for de nye innovative, digitale, globale og karrieremæssige kompetencer. Det vil hjælpe skolerne, når de skal arbejde for at styrke elevernes kompetencer. Omverdenen stiller skarpt på de unges digitale kompetencer, og det er vigtigt, at man har en løbende diskussion af, hvad det er, eleverne skal kunne den dag, de forlader gymnasiet.

Med gymnasiereformen fik vi et helt nyt hf, som i høj grad kræver ny praksis. Kombinationen af det alment dannende, nye kompetencer og det professionsorienterede skal være en rød tråd gennem hele uddannelsen og i alle fagene. Det kræver, at vi sætter en diskussion i gang om en faglighed, der understøtter dette.

Når det lige om lidt bliver alvor, er det desuden vigtigt, at vi holder os for øje, at en læreplan – trods meget præcise anvisninger – fødes ind i allerede etablerede faglige miljøer på de enkelte skoler. Derfor har ledelserne på skolerne stort fokus på, at intentionerne i loven og læreplanerne føres ud i livet på en måde, så vi får klædt eleverne bedst muligt på til fremtiden – som mundheldet siger: Et er et Søe-Kort at forstaae, Et andet, Skib at føre”.

Med venlig hilsen

Formand Anne-Birgitte Rasmussen, Danske Gymnasier.