Nyt hf: Fakta og fordele

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danske Gymnasier ser mange fordele i det nye hf.

Det nye hf:

 • Åbner døre og kombinerer det teoretiske og det praktiske
 • Hjælper eleven med at finde frem til uddannelser og job, der matcher elevens interesser
 • Sætter tid af til såkaldt ”karriereafklaring”, så valget af videre uddannelse sker på et velovervejet grundlag
 • Giver i løbet af uddannelsen eleven mulighed for at vælge fagområder alt efter de erfaringer, eleven gør sig med fagene. Nogle vil opdage talenter, de ikke vidste, de havde
 • Sætter fokus på feedback
 • Orienterer sig mod brede professioner, eksempelvis natur og teknik, business eller det pædagogiske felt. Teorien kobles tæt med arbejdsopgaver og tematikker, man eksempelvis møder som finansøkonom, lærer, politimand eller sygeplejerske
 • Tilbuddet til den unge, der forestiller sig, at han eller hun skal tage en kort- eller mellemlang videregående uddannelse – men som gerne vil have muligheden for at kunne læse videre på en lang videregående uddannelse
 • På andet år vælger eleven en fagpakke, som har særlig interesse for eleven. Det øger motivation og læring.

 

Fakta om det nye hf

 • Det nye – moderne – hf er en toårig uddannelse, som orienterer sig særligt mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Hf-elever kan også opnå adgang til universitetet via særlige fagpakker med forhøjet timetal eller via en faglig overbygning på maksimalt seks måneder i forlængelse af den toårige hf
 • Første år på hf består af almene fag, der spejler den nuværende hf-uddannelse. På 2. år vælger hf-eleven en fagpakke, målrettet det faglige område, som eleven ønsker at fordybe sig i. Som en del af den nye hf indgår praktik- og projektforløb, karriereafklaring og øget feed back. Fokus er her både uddannelsesmotivation og karriereafklaring
 • Man kan optages på hf efter både 9. og 10. klasse.

Læs mere på uvm.dk